Bez kategorii, Zdrowie kobiety

Wyzwania w leczeniu stwardnienia rozsianego

Dziś postrzeganie osoby chorej przez nasze społeczeństwo bardzo się zmienia i jest coraz więcej ośrodków wsparcia dla osób ze stwardnieniem rozsianym. Oczywiście jest to specyficzna grupa chorych. Dużą jej część stanowią ludzie młodzi, którzy mają marzenia, stoją u progu kariery zawodowej, pragną się rozwijać, zakładać rodziny. 
Przedstawiamy Wam rozmowę z Prof. dr hab.