Pokonać raka, Pokonać Tabu

Wyzwania onkologii w 2017 roku

Polski system walki z rakiem jest archaiczny i wymaga głębokich reform. Ubiegły rok przyniósł kilka obiecujących zmian w tej dziedzinie, ale jest to dopiero początek drogi. Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało wolę wdrożenia zaktualizowanej Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. W tym roku oczekujemy konkretnych decyzji wdrożeniowych.

Pokonać raka

Oszukać los

Diagnoza brzmiała jak wyrok, wiązała się z wielkim strachem i obawami. Wywróciła jej świat do góry nogami, ale nie pozbawiła sił do walki z nowotworem.

Pokonać raka

Chłoniaki nieziarnicze

Sytuacja chorych z opornością lub nawrotem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, jeżeli nie są oni kandydatami do przeszczepienia szpiku lub gdy pomimo jego przeprowadzenia choroba jest nadal aktywna, jest bardz

Pokonać raka

Siła diagnostyki

W ponad połowie przypadków, a nawet w większym  jej odsetku nowotwór jajnika jest diagnozowany w zaawansowanym stadium. Wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej jest kluczowym czynnikiem gwarantującym powodzenie leczenia.

Pokonać raka

Skuteczne zapobieganie niedożywieniu

Niedożywienie jest częstym zaburzeniem, które ma bardzo duży wpływ na skuteczność leczenia i jakość życia chorych. Przede wszystkim powinno być ono rozpoznane i leczone w możliwie najwcześniejszym okresie choroby nowotworowej.