Życie z cukrzycą

Kontroluj swój cukier!

Samokontrola glikemii jest jednym z najważniejszych elementów leczenia, dzięki któremu pacjent wie jakie ma podjąć działania. Częstość samokontroli zależy od stadium cukrzycy.