Życie z cukrzycą

Kontroluj swój cukier!

Samokontrola glikemii jest jednym z najważniejszych elementów leczenia, dzięki któremu pacjent wie jakie ma podjąć działania. Częstość samokontroli zależy od stadium cukrzycy.

Życie z cukrzycą

Wyzwania diabetologii

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który odbył się pod hasłem „Pokonaj cukrzycę!”, zapytaliśmy ekspertów, od lat aktywnie działających dla poprawy opieki diabetologicznej w Polsce, jakie problemy dotykają p

Życie z cukrzycą

Samokontrola glikemii

Elementem koniecznym w procesie leczenia cukrzycy jest osobiste i pełne zaangażowanie chorego. Samokontrola jest niezbędnym składnikiem wielokierunkowego leczenia cukrzycy, jest jego integralną częścią.