Ekologia

ZIELONA REWOLUCJA

KE właśnie przedstawiła plan „Europejskiego Zielonego Świata”. Chce położyć przez to nacisk na aktywną realizację prawdziwej rewolucji w polityce klimatycznej państw członkowskich. Takich zmian bez wątpienia oczekują od nas przyszłe pokolenia. Dlatego działać powinniśmy wszyscy na każdym szczeblu łańcucha gospodarczego.

Życie z cukrzycą

Potrzeba szerokiego wsparcia

Nowe wytyczne naukowe mówią jasno: w leczeniu cukrzycy istotne jest już nie tylko obniżanie poziomu cukru we krwi, lecz również kontrola ryzyka sercowo-naczyniowego. Istnieją nowe leki, które mają potwierdzoną skuteczność w tym aspekcie. Niestety, od lat nie wprowadzono do refundacji żadnych leków w terapii cukrzycy typu 2.

Pokonać raka

Rak płuca – wpływ diagnostyki molekularnej na efekty leczenia

Poznanie molekularnej genezy niedrobnokomórkowego raku płuca (NDRP) pozwala racjonalnie wykorzystywać metody leczenia o ukierunkowanym działaniu. Ze specyfiki tego procesu korzystają również pacjenci z rearanżacją w genie ALK lub ROS1, którzy właśnie zyskali nowe możliwości terapii.

 Ponad 20 tysięcy Polek i Polaków rocznie słyszy diagnozę raka płuca.