Brzuch

Leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego

Zastanawiasz się czy potrzebne jest Ci leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego? A może właśnie czekasz na operację? Zapoznaj się z poniższym artykułem i poznaj podstawowe informacje na temat leczenia uchyłków.

Co to są uchyłki jelita grubego?

Uchyłki jelita grubego to niewielkich rozmiarów torebki, tworzące się w jelicie. Zwykle nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia, chyba, że dojdzie do ich zapalenia. W takim przypadku konieczne może być leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego. Wielu ludzi żyje z uchyłkowatością jelita grubego – jest to stan, w którym uchyłki jelita grubego nie dają żadnych objawów.

Czy powinienem mieć operację usunięcia uchyłków esicy?

Leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego zalecane jest w przypadkach ciężkich stanów zapalnych lub w sytuacjach, gdy stwarzają one zagrożenie dla życia pacjentów. Operacja zalecana jest u osób:

 • które przechodziły przez liczne stany zapalne uchyłków,
 • krwawiących z odbytnicy,
 • mających intensywne, utrzymujące się od kilku dni bóle brzucha,
 • przechodzących długotrwałe zaparcia, biegunki lub wymioty,
 • cierpiących na niedrożność jelit,
 • u których doszło do perforacji jelit,
 • mających objawy sepsy.

O kwalifikacji pacjenta do operacji chirurgicznego leczenia uchyłków jelita grubego każdorazowo decyduje lekarz. Jeśli zauważasz u siebie niepokojące objawy, ale nie wiesz czy powinieneś poddać się operacji uchyłków skontaktuj się z lekarzem. Badania pokazują, że bardzo najczęściej nie ma konieczności przeprowadzania operacji u pacjentów przechodzących zapalenie uchyłków. Co więcej, naukowcy opierając się na najnowszych badaniach podkreślają to, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Typy zabiegów chirurgicznych na uchyłki jelita grubego

Istnieją dwa rodzaje operacji wykonywanych w ramach leczenia chirurgicznego uchyłków jelita grubego. Są to zabiegi:

 • resekcyjne (bez zespolenia lub z pierwotnym zespoleniem),
 • nieresekcyjne (kolostomia, ileostomia, zespolenie omijające).

Zabiegi te mogą być wykonywane podczas klasycznej operacji, wymagającej otwarcia powłok brzusznych, a także laparoskopowo. Podczas drugiego typu zabiegu lekarz wykonuje wyłącznie małe nacięcia w celu wprowadzenia do ciała pacjenta narzędzi, które pozwolą na przeprowadzenie operacji.
Leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego metodą resekcji polega na wycięciu fragmentów chorej tkanki. W przypadku resekcji z pierwotnym zespoleniem po usunięciu fragmentów jelita z uchyłkami lekarz zszywa ze sobą ich zdrowe końce.
Wymienione wyżej zabiegi nieresekcyjne najczęściej wykonywane są u pacjentów z trudnymi przypadkami rozległego zapalenia uchyłków, a także u osób z chorobami nowotworowymi.

Czynniki zwiększające ryzyko podczas operacji

Leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego może w niektórych przypadkach nieść ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Zgodnie z badaniami wyróżnia się czynniki zwiększające ryzyko, na które pacjent ma wpływ (np. waga ciała, otyłość, niedożywienie) oraz takie, na które nie ma on wpływu (np. wiek, płeć). Wśród czynników które dodatkowo zwiększają ryzyko podczas operacji chirurgicznego leczenia uchyłków jelita grubego można wymienić:

 • zabieg z pilnego wskazania,
 • perforacja jelit,
 • różnorodne schorzenia, takie jak cukrzyca, nadciśnienie,
 • wcześniejsze operacje uchyłków lub inne operacje brzuszne,
 • ogólny zły stan zdrowia.

Osoby cierpiące na uchyłkowatość powinny szczególnie dbać o swoją dietę, a także o utrzymanie dobrej kondycji organizmu. Dzięki temu, jeśli niezbędne będzie leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego uda się zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych.

Jak się przygotować do operacji?

W przypadku planowanego zabiegu leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego wymaga specjalnego przygotowania, o którym poinformuje Cię lekarz. Może ono obejmować:

 • odstawienie leków rozrzedzających krew,
 • odstawienie papierosów,
 • zmianę diety na płynną,
 • przyjmowanie środków przeczyszczających.

Jak przebiega operacja uchyłków esicy?

Leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego to prosty zabieg, który może być wykonywany za pomocą różnych metod, o czym pisaliśmy we wcześniejszej części tego artykułu.
Zwykle lekarz wykonuje jeden duży (operacja otwarta) lub kilka mniejszych (operacja laparoskopowa) otworów w brzuchu pacjenta, dzięki którym może zobaczyć narządy wewnętrzne. Następnie szuka miejsc zmienionych chorobowo i usuwa je. W razie potrzeby zszywa zdrowe fragmenty jelit lub wyprowadza ich fragment na zewnątrz brzucha (kolostomia). Na końcu zszywa brzuch pacjenta i oczyszcza go.

Jakie mogą być powikłania po operacji?

Leczenie chirurgiczne uchyłków jelita grubego wiąże się z występowaniem niepożądanych powikłań i skutków ubocznych. Według, przytaczanych na początku tego artykułu, badań polskich lekarzy do najczęstszych powikłań chirurgicznego leczenia uchyłków jelita grubego należy zakażenie rany pooperacyjnej. Inne możliwe powikłania to na przykład:

 • powstawanie zakrzepów,
 • krwotoki wewnętrzne,
 • posocznica,
 • niewydolność układu oddechowego, serca, nerek,
 • zwężenie lub zablokowanie okrężnicy tkanką bliznowatą,
 • utworzenie ropnia w pobliżu okrężnicy.

Jak długo trwa okres rekonwalescencji?

Okres rekonwalescencji po leczeniu chirurgicznym uchyłków jelita grubego będzie przebiegał indywidualnie dla każdego pacjenta. Warto zapewnić sobie odpowiednią ilość czasu, aby całkowicie dojść do siebie po przeprowadzonym zabiegu. W szpitalu zwykle spędza się około 2 do 7 dni po operacji. Po tym czasie należy wypocząć w domu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Pamiętaj o tym, aby zawsze słuchać zaleceń lekarza, oraz informacji zawartych w szpitalnym wypisie.

Źródła

https://www.merckmanuals.com/professional/gastrointestinal-disorders/diverticular-disease/colonic-diverticulitis
https://consultqd.clevelandclinic.org/elective-surgery-for-diverticulitis-in-older-adults/
http://www.czytelniamedyczna.pl/3100,leczenie-chirurgiczne-powiklan-choroby-uchylkowej-jelita-grubego-doswiadczenia.html
https://pssjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1754-9493-4-5
https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/1813806