Zapalenie uchyłków jelita grubego
Brzuch

Zapalenie uchyłków jelita grubego

Uchyłki jelita grubego to workowate zmiany, które pojawiają się w jelitach wyniku nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Największa ich ilość występuje w odcinku nazywanym esicą. Ze względu na swoją powszechność uchyłki są obecnie uznawane za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Najczęściej występują u osób, które ukończyły 45. rok życia, a ryzyko ich pojawienia się wzrasta wraz z wiekiem. W przypadku osób młodszych, jedynie około 5% populacji posiada uchyłki i są one raczej związane z predyspozycjami genetycznymi niż z nieprawidłowym odżywianiem.  Specjaliści wyróżniają uchyłki jelita grubego nabyte oraz wrodzone.
 

Pierwsze z nich są konsekwencją złej diety i pojawiają się później, z kolei drugie występują samoistnie, nawet u ludzi młodych. Większość pacjentów nie jest nawet świadoma tego, że w ich jelitach pojawiły się tego typu zmiany ponieważ, w około 60% przypadków nie dają one żadnych symptomów. W takim wypadku ich wykrycie zwykle następuje przypadkowo, podczas wykonywania kolonoskopii bądź innych badań, lub gdy pacjenta dotyka choroba uchyłkowa jelita grubego, która ma wyraźne objawy. W przypadku zaobserwowania występowania w organizmie uchyłków, które nie dają objawów, zalecana jest zmiana diety oraz stylu życia, nie ma jednak konieczności leczenia farmakologicznego. Zupełnie inaczej jest w przypadku, w którym pacjent cierpi na zapalenie uchyłków jelita grubego, które wymaga odpowiedniej kuracji farmakologicznej antybiotykami. W niektórych przypadkach, choć nie zawsze, wymagana jest także hospitalizacja.

 

Zapalenie uchyłków jelita grubego

Uchyłki esicy – przyczyny

Przyczyną występowania uchyłków w jelicie grubym, a w szczególności w esicy, jest w głównej mierze nieprawidłowy sposób żywienia, preferowany przez populacje krajów rozwiniętych. Ich dieta jest uboga w błonnik pokarmowy i oparta głównie o wysokoprzetworzoną żywność. Dodatkiem do tego jest spożywanie niewystarczającej ilości płynów, a także siedzący tryb życia, których wynikiem jest powstawanie uchyłków w jelicie. Ich występowanie może nieść poważne konsekwencje dla zdrowia, dlatego warto od najmłodszych lat wpajać dzieciom zdrowe nawyki żywieniowe.

Uchyłki, choroba uchyłkowa i zapalenie uchyłków – objawy

  • Uchyłki jelita grubego, nie dające żadnych objawów, są wskazaniem do stosowania bogatoresztkowej diety, która sprzyja perystaltyce i oczyszczaniu jelit z niestrawionych resztek pokarmowych. Zapobiegnie to ewentualnej chorobie lub wystąpieniu stanu zapalnego w przyszłości. Zmiana dotychczasowego stylu życia pozwoli na uniknięcie przykrych i ciężkich powikłań.
  • Choroba uchyłkowa jelita grubego ma wiele nieprzyjemnych objawów. Można wśród nich wymienić między innymi silne bóle brzucha odczuwalne w jego lewym dolnym kwadrancie, wzdęcia, zaparcia czy biegunki. W przypadku ich wystąpienia należy zwrócić się o pomoc do lekarza, który za pomocą odpowiednich badań potwierdzi lub wykluczy chorobę uchyłkową jelita grubego.
  • Zapalenie uchyłków jelita grubego, poza powyższymi objawami przejawia się również gorączką, zatrzymaniem stolca i gazów, a także wyczuwalnym, bolesnym guzem w podbrzuszu. Zapalenie uchyłków bardzo często zaczyna się od jednego z nich, a następnie rozprzestrzenia na pozostałe zmiany występujące w jelicie. Stan ten wymaga pilnej konsultacji z lekarzem, a niekiedy nawet interwencji chirurgicznej, ponieważ może on prowadzić do niebezpiecznych powikłań: perforacji jelita, jego niedrożności, krwawienia z uchyłka lub do powstania ropnia wewnątrzbrzusznego. Powikłania te są niezwykle groźne, a w przypadku osób starszych mogą nawet zagrażać życiu.

 

Zapalenie uchyłków jelita grubego

Zapalenie uchyłków jelita grubego – leczenie

Chorobę uchyłkową jelita grubego leczy się poprzez spożywanie otrąb bogatych w błonnik pokarmowy, oraz zgodnie z potrzebami przyjmowanie leków rozkurczowych i przeciwbólowych. Nie należy zapominać o tym, że nie da się wyleczyć uchyłków esicy, które już powstały. Dzięki odpowiedniej diecie można jednak ograniczyć ewentualne dolegliwości z ich strony.

W przypadku ostrzejszego stadium choroby, czyli zapalenia uchyłków jelita grubego w połączeniu z gorączką konieczna jest hospitalizacja. W jej trakcie pacjent leży, przestrzega ścisłej diety, spożywa zalecaną ilość płynów, a także przyjmuje przepisane przez lekarza antybiotyki. W przypadku powikłań, a także przy często nawracającym zapaleniu uchyłków, pacjenci mogą zostać poddani operacji. Gdy stan osoby chorej jest dobry, a zapaleniu uchyłków nie towarzyszy gorączka ani inne schorzenia możliwe jest leczenie domowe. Podobnie jak podczas hospitalizacji pacjent  powinien leżeć, przyjmować zalecone antybiotyki, a także pić dużą ilość płynów.