Dbaj o serce

Profilaktyka przy zawale serca

Profilaktyka zawału serca w dzisiejszym szybkim trybie życia jest bardzo ważna. Z roku na rok coraz więcej osób zapada na tego typu schorzenie. Dlatego chcąc uchronić się przed zawałem powinniśmy przyjąć odpowiednią strategię. Regularna kontrola naszego zdrowia, przestrzeganie zaleceń dietetycznych oraz aktywność fizyczna to najlepsze sposoby na wsparcie układu sercowo-naczyniowego.

Na czym polega profilaktyka zawału serca?

Zawał serca to konsekwencja miażdżycy tętnic wieńcowych. Występuje on w sytuacji, kiedy zamyka się naczynie wieńcowe doprowadzające krew do jakiegoś obszaru. Profilaktyka zawału serca to rozpoznanie czynników ryzyka, takich jak m.in. nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, palenie tytoniu, cukrzyca, otyłość, a później ich skuteczne leczenie. W profilaktyce przyjmujemy dwie równie ważne strategie: farmakologiczną i niefarmakologiczną.
W grupie farmakologicznej są to leki, które skutecznie np. obniżają wartości ciśnienia, stężenie cholesterolu, zmniejszają ryzyko powikłań zawału serca, udaru mózgu, czy wspomagają w leczeniu cukrzycy itd. Jeśli u kogoś istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zawału serca, to profilaktyka polega również na stosowaniu leczenia przeciwpłytkowego małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego.

Druga strategia w profilaktyce to niefarmakologiczne metody leczenia, takie jak: aktywność fizyczna czy unikanie palenia tytoniu. Konieczna jest również zmiana diety. Przede wszystkim ograniczyć należy lub całkowicie zrezygnować ze spożywania tłuszczów zwierzęcych i cukrów prostych. Zamiast nich w diecie powinno być więcej ryb, olejów roślinnych, warzyw i owoców.

Jakie leki należy przyjmować w profilaktyce zawału serca?

W profilaktyce zawału serca, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z miażdżycą (u pacjenta, który nie doznał jeszcze zawału), należy stosować kwas acetylosalicylowy. Wówczas istotnie zmniejszamy prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Natomiast u tych pacjentów, którzy przebyli zawał zażywanie leków zawierających ten składnik jest wręcz kluczowe. Farmakologiczna profilaktyka polega również na leczeniu nadciśnienia tętniczego dobrze dobranymi lekami czy leczeniu podwyższonego stężenia cholesterolu LDL – tu kluczowe są statyny.

Jakie są najważniejsze czynniki ryzyka zawału serca mięśniowego?

Główne czynniki to palenie tytoniu, hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Dodatkowo istotnymi są też brak aktywności fizycznej czy niewłaściwa dieta. Nadciśnienie tętnicze to bardzo ważny czynnik ryzyka, gdyż obecnie ok. 10-11, milinów Polaków choruje na nadciśnienie. Natomiast najczęściej występującym czynnikiem jest hipercholesterolemia. W Polsce 18 milionów osób ma nieprawidłowe stężenie cholesterolu, z czego połowa z nich o tym nie wie.Istnieją też pewne czynniki z obszaru psychologii np. stres, samotność czy niski status społeczno-ekonomiczny.

W jaki sposób można zapobiec wystąpieniu kolejnemu zawałowi serca?

Pacjent po przebytym zawale to pacjent bardzo wysokiego ryzyka kolejnego zawału. Najskuteczniejszym leczeniem obecnie stosowanym jest leczenie interwencyjne. Polega ono na poszerzeniu naczynia oraz założeniu stentu, który jest bardzo nowoczesną strukturą. Aby zapobiec wystąpieniu kolejnego zawału trzeba przekonać pacjenta, że jest on pacjentem z chorobą przewlekłą. Jeśli nie będzie przestrzegał pewnych zaleceń, to bardzo szybko dojdzie u niego do drugiego zawału. Dla takiego pacjenta od samego początku zalecenia zaprzestania palenia, modyfikacja diety stają się jeszcze bardziej aktualne. Ważne jest też, żeby przyjmował leki zalecane w farmakoterapii. Standardowo stosuje się określone grupy leków. Jednym z takich grup jest leczenie przeciwpłytkowe podwójne (tzw. leczenie dwoma lekami przeciwpłytkowymi). Oprócz kwasu acetylosalicylowego należy zażywać leki, które w inny sposób wpływają na funkcje płytek (np. klopidogrel lub nowocześniejszy tikagrelor). Są to nowoczesne leki przeciwpłytkowe, które należy stosować w ciągu roku od wystąpienia zawału po to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego. Należy podkreślić, że chcąc zapobiec kolejnemu zawałowi pacjent musi nauczyć się żyć inaczej niż do tej pory. Zmiana nawyków jest kluczowa w prewencji wystąpienia kolejnego zawału serca.