Neurologia

Stwardnienie rozsiane – czas ma znaczenie

Choroba przewlekła i nieuleczalna jest rewolucją, ale Juliusz Gawrysiak chorujący na stwardnienie rozsiane podkreśla, że daleki jest od stwierdzenia, że życie po diagnozie musi być gorsze. Bonus jaki otrzymał dzięki właściwemu leczeniu udało mu się przełożyć na siłę, do tego by sprostać wyzwaniom jakie choroba nadal przed nim stawia.

Neurologia

SM – „Chcielibyśmy być traktowani poważnie”

Środowisko neurologów, ale przede wszystkim pacjenci chorzy na SM nadal oczekują na wydanie pilnej decyzji Ministerstwa Zdrowia w sprawie terapii natalizumabem w II linii leczenia. Nieuchronnie zbliża się już termin wygaśnięcia zgody na leczenie dla pacjentów, którzy jako pierwsi weszli do programu.

Neurologia, Pokonać Tabu, Twoje zdrowie

Nowe horyzonty leczenia SM

Stwardnienie rozsiane to choroba postępująca, dlatego ważne jest przede wszystkim zmniejszenie intensywności jej postępu. Możliwości te zapewnia właściwa strategia leczenia oraz pełne szanse zmiany terapii (jeżeli pacjent tego wymaga),
i dostosowanie ich do odpowiedzi i obrazu klinicznego.

Neurologia

Stwardnienie rozsiane – zaakceptować chorobę

Środki pomocnicze i dostęp do leków, to narzędzia do„normalnego” życia chorego. Dzięki temu ma on możliwości pracy zawodowej, aktywności w życiu prywatnym. Czuje się pożyteczny, samodzielny, ma zaspokojone podstawowe potrzeby i nie musi walczyć z absurdami systemowymi.