Neurologia

Stwardnienie rozsiane – zaakceptować chorobę

Środki pomocnicze i dostęp do leków, to narzędzia do„normalnego” życia chorego. Dzięki temu ma on możliwości pracy zawodowej, aktywności w życiu prywatnym. Czuje się pożyteczny, samodzielny, ma zaspokojone podstawowe potrzeby i nie musi walczyć z absurdami systemowymi.