Pokonać raka

Rak płuca – wpływ diagnostyki molekularnej na efekty leczenia

Poznanie molekularnej genezy niedrobnokomórkowego raku płuca (NDRP) pozwala racjonalnie wykorzystywać metody leczenia o ukierunkowanym działaniu. Ze specyfiki tego procesu korzystają również pacjenci z rearanżacją w genie ALK lub ROS1, którzy właśnie zyskali nowe możliwości terapii.

 Ponad 20 tysięcy Polek i Polaków rocznie słyszy diagnozę raka płuca.

Pokonać raka

Ból w chorobie nowotworowej

Choroba nowotworowa to ogromne wyzwanie dla każdego człowieka. Przybiera ona szczególny charakter w sytuacji, kiedy towarzyszy jej ból, będący najbardziej uciążliwym jej elementem. Każdy ból można i powinno się skutecznie leczyć, a ze względu na jego złożony charakter wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego.
Trudno jest ból opisać osobie, która go nie odczuwa.

Pokonać raka, Zdrowie kobiety

Rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy to jeden z najczęściej dotykających kobiety nowotworów złośliwych. Pomimo tego, wcześnie wykryty może zostać całkowicie wyleczony. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat raka szyjki macicy? Jakie są przyczyny, objawy oraz rokowania, a także jak może przebiegać leczenie przy raku szyjki macicy dowiesz się z przygotowanego przez nas tekstu.

Pokonać raka

Chemioterapia indukcyjna

Chemioterapia indukcyjna, nazywana także neoadjuwantową lub przedoperacyjną, to rodzaj leczenia wstępnego, stosowany przed operacjami, w celu zmniejszenia rozmiaru nowotworu, a także redukcji ryzyka jego rozsiewu. W niektórych przypadkach zastosowanie tego rodzaju chemii może także doprowadzić do remisji choroby.

Pokonać raka

Chemioterapia celowana

Chemioterapia celowana to indywidualnie dobrany sposób leczenia pacjentów onkologicznych dopasowany do specyfiki nowotworu, który ich zaatakował. Ta nowoczesna metoda opiera się na obserwacji, że organizm każdego człowieka jest inny, w związku z czym wymaga spersonalizowanego podejścia w chorobie.