Pokonać raka

Żywienie kliniczne

Żywienie kliniczne odgrywa zasadnicze funkcje w terapii onkologicznej. Stało się integralną częścią medycyny. Dziś nie wyobrażamy sobie nowoczesnej onkologii bez leczenia bólu, tak samo nie ma onkologii bez wsparcia żywieniowego. Metoda ta jest bezpiecznym i bardzo skutecznym sposobem podaży substancji odżywczych. Daje możliwość szybkiego uzupełnienia niedoborów żywieniowych.

Pokonać raka

Zaawansowany rak piersi nie musi być wyrokiem

O możliwościach leczenia raka piersi, o utrzymaniu dobrej jakości życia chorych na zaawansowanego raka piersi podczas leczenia i koniecznych zmianach systemowych rozmawiamy z dr. hab. n. med. Tadeuszem Pieńkowskim, prof. CMKP, kierownikiem Kliniki Onkologii i Hematologii CMPK i CSK MSWiA w Warszawie.

Pokonać raka

4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem. Od lat nasze Wydawnictwo angażuje się w promowanie wiedzy na temat profilaktyki, leczenia i wspierania pacjentów w ich walce z nowotworami. To właśnie im dedykujemy nasze zaangażowane w sprawę poprawy dostępu do diagnostyki i leczenia projekty.

Pokonać raka

Chemioterapia indukcyjna

Chemioterapia indukcyjna, nazywana także neoadjuwantową lub przedoperacyjną, to rodzaj leczenia wstępnego, stosowany przed operacjami, w celu zmniejszenia rozmiaru nowotworu, a także redukcji ryzyka jego rozsiewu.

Pokonać raka

Badania obrazowe w diagnostyce onkologicznej

Profesjonalna diagnostyka to pierwszy krok do zdrowia, bo wczesne rozpoznanie choroby zwiększa szanse na jej pokonanie – zwracają uwagę specjaliści. Jednym z budzących obecnie największy strach, a jednocześnie najbardziej powszechnych schorzeń jest rak. Według prognoz WHO liczba zachorowań na nowotwory w 2030 r. wzrośnie z obecnych 14 do ponad 21 mln rocznie.