Pokonać raka

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

Warszawa, 22 stycznia 2018r.

Do
Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta RP
Pana Mateusza Morawieckiego – Premiera Rządu RP

Pana Stanisława Karczewskiego – Marszałka Senatu RP

Pana Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu RP

Pana Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia

Szanowni Panowie,

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem zwracam się w imieniu Zarządu i Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii z Apelem do Panów najważniejszej rangi decydentów Państwa Polskiego.

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem (4 lutego 2018r) jest APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, ponad podziałami i ponadresortowe intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory w naszym kraju – równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej, koordynowanej i najwyższej jakości opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat.

Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych, kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową, niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.

Oczekujemy na zdecydowanie bardziej efektywną realizację następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Mając w pamięci niedawne expose premiera Rządu Pana Mateusza Morawieckiego , który zadeklarował gotowość dokonania dzieła naprawy systemu ochrony zdrowia postrzegając je jako jedno z najważniejszych zadań dla Rządu RP oraz potraktowanie onkologii priorytetowo jako zadanie na rok 2018 – z wielką nadzieją oczekujemy wraz z naszymi pacjentami na pilne wdrożenie całościowo Strategii Walki z Rakiem w Polsce pod nadzorem merytoryczno-logistycznym Narodowego Instytutu Onkologii !

W imieniu Zarządu i Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii oraz chorych na nowotwory w Polsce.

Z wyrazami szacunku i uznania

Dr n. med. Janusz Meder Prezes Polskiej Unii Onkologii

ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel./fax: (022) 546 24 48 e-mail: meder@coi.waw.pl