Pokonać raka

Likopen w profilaktyce nowotworowej

Intensywnie badano wpływ likopenu na rozwój raka prostaty. Jest on drugim co do częstości występowania nowotworem diagnozowanym u mężczyzn na całym świecie i zajmuje szóste miejsce na liście przyczyn zgonów z powodu nowotworów. Działanie likopenu w komórkach tego nowotworu polega na zapobieganiu uszkodzeniom DNA, modulacji indukcji apoptozy oraz hamowaniu migracji i inwazyjności.

Analiza 50000 pacjentów wykazała odwrotną zależność pomiędzy ilością spożywanego likopenu, a występowaniem nowotworu prostaty. Spożywanie 30 mg likopenu codziennie przez 3 tygodnie jest wystarczające by ograniczyć jego rozwój. Stwierdzono również korzystny wpływ likopenu w nowotworach żołądka, okrężnicy i płuc. W przypadku pierwotnego raka wątroby, likopen powoduje opóźnienie rozrostu komórek zmienionych nowotworowo oraz obniża ryzyko tego nowotworu przy zakażeniu kancerogennym wirusem zapalenia wątroby typu C. W przypadku nowotworów mózgu (glioblastoma multiforme WHO IV), suplementacja likopenem poprawia odpowiedź na standardowe leczenie, wydłuża średnie przeżycie i czas wznowy nowotworu. Zaobserwowano odwrotnie proporcjonalną zależność pomiędzy poziomem likopenu w osoczu krwi, a występowaniem ryzyka zachorowania na nowotwór szyjki macicy i piersi.

Podsumowując, w informacji zaproponowanej przez Roberta Weinberga (USA) w 2010 r. podano 6 głównych cech nowotworów złośliwych, u których udowodniono inhibitorowy wpływ likopenu w procesach komórkowych. Likopen może być wykorzystany w prewencji i terapii nie tylko chorób nowotworowych, ale także chorób układu krążenia oraz zaburzeń gospodarki lipidowej. Wczesne etapy tworzenia płytki miażdżycowej są związane z występowaniem w surowicy utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (LDL). U ponad 800 mężczyzn w czasie 7 lat badań wykazano, że wysoki poziom likopenu powoduje hamowanie procesu miażdżycowego w tętnicach szyjnych. Wykazano również, że regularne spożywanie 60 mg likopenu dziennie zmniejsza w 30-40% ryzyko zawału mięśnia sercowego poprzez obniżenie poziomu cholesterolu. Ponadto ryzyko udaru jest znacznie mniejsze w grupie pacjentów z wysokim stężeniem likopenu w surowicy.Spożywanie likopenu zaleca się w profilaktyce ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB oraz nadwrażliwości na promieniowanie słoneczne (fotodermatoza).

Dariusz Wawrzyniak, Katarzyna Rolle, Jan Barciszewski

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Napisz Komentarz