Pokonać raka

Nie tylko technologia

W Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie pacjenci korzystają ze stałej opieki dietetyka i psychoonkologa. Wszystko po to, aby najnowocześniejszą terapię wesprzeć emocjonalną troską i poprawić komfort życia pacjentów.

– Im większe jest nasze zaawansowanie technologiczne, tym bardziej dostrzegamy fakt, że do sukcesu terapii potrzebnych jest wiele innych elementów. Nowoczesna opieka medyczna ma wymiar holistyczny, poza wymiarem fizycznym obejmuje również psychiczny, społeczny i duchowy. W ten sposób można motywować pacjentów do leczenia i radzenia sobie z codziennością podczas terapii – mówi dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Psychika kontra nowotwór

Diagnoza choroby nowotworowej wiąże się z bardzo mocnymi emocjami, z którymi nie każdy pacjent potrafi sobie poradzić. Sam moment przekazania diagnozy może być źródłem traumy, urazów, braku zaufania do lekarzy i służby zdrowia, co znajduje później odzwierciedlenie w gorszym znoszeniu trudów leczenia. Dlatego w Centrum Radioterapii Amethyst terapeutyczne wsparcie psychoonkologa jest standardem w leczeniu wszystkich chorych. Kwestią naturalną w trakcie radioterapii jest pojawiające się zmęczenie, wątpienie, lęk, smutek, złość. Poza emocjami spowodowanymi chorobą leczenie jest obciążeniem, które nie pozostaje obojętne dla samopoczucia. Główne obszary oddziaływania psychoonkologa to zmniejszenie cierpienia emocjonalnego, praca nad akceptacją choroby, rozwijanie efektywnych strategii radzenia sobie z chorobą i stresem, wspieranie aktywnego udziału w leczeniu.

Dobra atmosfera, życzliwość, komunikacja

Ale wpływ na chorego ma też wiele innych osób i zjawisk, które towarzyszą pacjentowi w terapii.

– Jesteśmy międzynarodową siecią centrów radioterapii. Wszystkie nasze placówki zostały zaprojektowane tak, aby pacjenci czuli się w nich jak najlepiej. Służy temu przyjazna kolorystyka, przestronne poczekalnie, logiczny i prosty plan obiektów. Standardem w naszej sieci jest stałe szkolenie personelu w zakresie dobrej komunikacji – mówi Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes sieci Amethyst. – Te zasady konsekwentnie wdrażamy teraz w Zgorzelcu, gdzie powstaje nasz drugi ośrodek w Polsce – dodaje.

   Pacjenci w Centrum Radioterapii Amethyst otrzymują specjalny poradnik, który krok po kroku tłumaczy kwestie związane z terapią onkologiczną, przygotowanie do zabiegów i zasady postępowania po radioterapii.

W trosce o dobre żywienie

Choć pozytywne nastawienie i wola leczenia odgrywają kluczową rolę w procesie terapii onkologicznej, nie można zapominać o kwestiach bardziej przyziemnych, takich jak odpowiednie żywienie. 

   Zdrowa i właściwie zbilansowana dieta w chorobach nowotworowych powinna być dobrana indywidualnie, ponieważ każdy pacjent może inaczej znosić skutki uboczne leczenia, może mieć inne choroby towarzyszące, inne preferencje smakowe. Rozwiązaniem tej kwestii są konsultacje dietetyczne oferowane pacjentom przez Centrum Radioterapii Amethyst.

– W czasie wizyt kontrolnych, oprócz normalnego wywiadu i badania, obserwujemy wagę pacjentów, pytając też o aspekty związane z odżywianiem. Wykrycie niedożywienia i zmodyfikowanie sposobu żywienia ma ogromny wpływ na wyniki leczenia i zmniejszenie wystąpienia skutków ubocznych – podkreśla dr Marcin Hetnał.

            Zdrowa dieta to często zadanie dla całej rodziny pacjenta. Centrum Radioterapii Amethyst organizuje warsztaty dietetyczne, w których mogą uczestniczyć zarówno chorzy, jak i ich bliscy.

Dr n. med. Marcin Hetnał – dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie