Pokonać raka

Istota równych szans w dostępie do leczenia

Zachorowalność na raka jelita grubego rośnie szybko, w Polsce nawet szybciej niż w innych krajach europejskich. Niestety u wielu chorych z tym nowotworem dochodzi do przerzutów z powodu późnego wykrycia nowotworu lub agresywnego jej przebiegu. Pacjenci ci pełnią swoje role społeczne, rodzinne, chcą nadal pracować, rozwijać się.

Pokonać raka

Muszę temu stawić czoła!

Od 8 lat Fundacja Rak’n’Roll pomaga godnie przechodzić chorobę nowotworową, żyć dobrze i z radością. Tworzy programy, które są odpo- wiedzią na luki w systemie a dotyczą potrzeb chorych i ich bliskich.