Pokonać raka

Podstawa do walki z chorobą nowotworową

Dlaczego odżywianie organizmu powinno być podstawą walki z chorobą nowotworową?

Organizm człowieka posiada najwyższy stopień złożoności spośród wszystkich żywych organizmów. Jest zorganizowany w sposób doskonały, a procesy, które w nim zachodzą są najsilniejsze i najbardziej wszechstronne, jakie kiedykolwiek udało się stworzyć naturze.

Komórki, z których zbudowany jest organizm łączą się w tkanki, narządy, układy, które wytwarzają najważniejsze systemy obronno – regeneracyjne: przeciwzapalny, odpornościowy, krwiotwórczy, odnowy biologicznej. Aby możliwe było efektywne (fizjologiczne) funkcjonowanie tej doskonałej i skomplikowanej jednostki, jaką jest organizm, niezbędne jest utrzymanie stanu równowagi, czyli homeostazy. Stanowi ona podstawę oraz warunek prawidłowego działania naszego organizmu. Często jednak homeostaza organizmu jest zaburzana, bo brakuje mu podstawowych substancji budulcowych. Wtedy organizm nie daje sobie rady z zaburzeniami, czego efektem jest rozwój licznych chorób, w tym również tych najpoważniejszych jak – nowotwór.

Bez prawidłowo zbudowanego organizmu nie mamy szans na skuteczną walkę z chorobą, ponieważ tylko on posiada odpowiednie narzędzia do wygrania tej walki. Żeby te narzędzia były sprawne należy dostarczyć organizmowi odpowiednich substancji. Dowody naukowe (w tym 30 badań przeprowadzonych przez firmę MARINEX u ponad 1000 pacjentów) potwierdzają niezbędność stosowania wysokiej jakości olei rybich zawierających znaczące ilości lipidów: alkilogliceroli i skwalenu – olej z wątroby rekinów tasmańskich, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 – olej z mięśni sardynek i sardeli oraz witaminę A i D3 – olej z wątroby dorsza w profilaktyce chorób nowotworowych i podczas terapii przeciwnowotworowej.

1. Organizm wykorzystując alkiloglicerole działa osłonowo i zmniejsza skutki uboczne radioterapii, redukując uszkodzenia popromienne i wydłużając okres przeżycia. W raku szyjki macicy zapobiega popromiennej leukopenii i trombocytopenii oraz o 47% redukuje częstotliwość powstawania przetok6.

2. Codzienne stosowanie oleju z wątroby dorsza (witamina A, witamina D3) przez okres jednego roku przed diagnozą i w czasie terapii zmniejszało ryzyko zgonu u pacjentów z rakiem płuc, aż o 44%5.

3. Podnosząc średnio o 10 ng/ml ilość witaminy D3 w organizmie o 15% maleje ryzyko wystąpienia raka jelita grubego11.

4. O 60% zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia powszechnych nowotworów u kobiet postmenopauzalnych, jeżeli organizm ma dostarczane 1100 IU witaminy D3 razem z 1450 mg wapnia na dobę, w porównaniu z grupą kontrolną niesuplementującą12.

5. Naturalna i nabyta odporność organizmu stają się zdecydowanie sprawniejsze po odpowiednim odżywieniu organizmu jego podstawowymi lipidami (alkiloglicerole, skwalen, nnkt EPA i DHA omega-3). Regulacja parametrów odporności dała całkowity jej wzrost o 135%, a dodatkowo poziom przeciwutleniaczy osocza krwi wzrósł o 20%, co ma znacząco ochronny wpływ na organizm człowieka przed bakteriami, wirusami i nowotworami7.

6. Rezolwiny i protektyny powstałe z DHA będąc najsilniejszymi induktorami wygaszenia procesu zapalnego, tłumią produkcję mediatorów prozapalnych, stwarzając mikrośrodowisko mniej podatne dla wzrostu guza, co może  w konsekwencji prowadzić do ograniczenia wzrostu komórek złośliwych2,3. Stosowanie DHA u pacjentów z sepsą spowodowało znaczący spadek poziomu prozapalnej IL-6 (ponad 50%)8.

7. Organizm wykorzystując witaminę D3, ogranicza syntezę prostaglandyn (PGE2), jak i zwiększa jej inaktywację, dzięki temu ograniczając namnażanie komórek nowotworowych.4

8. Organizm z dostarczonych alkilogliceroli produkuje PAF. Wydzielanie odpowiednich ilości PAF pozwala stale utrzymywać pełną aktywność komórek NK (natural killer)  i makrofagów odpowiedzialnych za walkę z nowotworem1.

9. Komórki organizmu z nnkt EPAomega-3 wytwarzają związek o nazwie delta-12-prostaglandyna J3. Substancja ta jest niezwykle cenna, gdyż ma zdolność do niszczenia komórek nowotworowych. Udowodniono, że wysoka skuteczność przeciwnowotworowego działania tej niezwykłej substancji wynika z jej zdolności do oddziaływania na geny, a szczególnie uruchamiania w komórkach nowotworowych ważnego genu p53. To właśnie dzięki jego aktywacji możliwe jest zainicjowanie w tych komórkach procesu apoptozy – czyli ich naturalnej autodestrukcji2,3.

10. Organizm wbudowując nnkt EPA i DHA omega-3 w błony komórek nowotworowych usprawnia przenikanie do nich leków antynowotworowych z krwi. W grupie pacjentów z nowotworem płuc, u których w czasie chemioterapii podawano nnkt* EPA + DHA omega-3 skuteczność leczenia była o 35% większa w porównaniu do grupy stosującej tylko leczenie standardowe. Ponadto pacjenci charakteryzowali się lepszą zdolnością do utrzymywania wagi ciała i masy mięśniowej2,3.

11. Organizm wykorzystując nnkt EPA i DHA omega-3 hamuje wzrost komórek raka piersi u kobiet (MCF-7): wykorzystując EPA o 30%, wykorzystując DHA o 54%.

12. Mężczyźni, którzy dostarczają do organizmu nnkt EPA i DHA mają o 65% mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór prostaty niż mężczyźni w ogóle nie spożywający kwasów omega-39.

13. 15-letnie obserwacje 533.276 norweskich kobiet w wieku 35-54 lat, wykazały, że żony rybaków miały o 30% mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór piersi niż żony robotników niewykwalifikowanych. Badanie to potwierdza hipotezę, że spożycie ryb czyli spożycie nnkt EPA i DHA omega-3, skwalenu, alkilogliceroli i witaminy D3, może być związane z niższą umieralnością na raka piersi10

14. Regularne i długotrwałe spożywanie nnkt* EPA + DHA omega-3 o 14% zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi2,3.

 

Każdy z nas może mieć takie efekty zdrowotne, jedyne co należy zrobić to dostarczyć organizmowi jego podstawowych lipidowych substancji budulcowych. Reasumując, organizm wykorzystując te substancje buduje i chroni komórki szpiku kostnego, produkuje fizjologicznie działające komórki odpornościowe. W efekcie prowadzi to do poważnego zwiększenia siły bójczej w stosunku do wszystkich patogenów, w tym nowotworów. Są to więc fizjologiczne substancje organizmu człowieka, które nie powodują skutków ubocznych i nie ma dla nich alternatywy. Każdy zamiennik niesie dla organizmu działania niefizjologiczne. To wielokierunkowe zwalczanie patogenów przez organizm, wynikające z dostarczania do organizmu prawidłowych ilości olei rybich, jest szczególnie ważne w trakcie leczenia onkologicznego, które pozbawia organizm sił obronnych i regeneracyjnych. Aby jednak dostarczyć odpowiednie ilości wszystkich niezbędnych substancji konieczne jest uzupełnienie diety odpowiednimi preparatami olei rybich z grupy żywności medycznej, posiadającymi badania kliniczne przeprowadzone u ludzi potwierdzające ich skuteczność.

 

Więcej na www.marinex.com.pl


Bibliografia:

 1. Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli – głównej komponenty oleju z wątroby rekina. P. Lewkowicz, H. Tchórzewski, Pol. Merk. Lek., 2012, XXXIII, 198, 353. 
 2. N-3 polyunsaturated fatty acids: the potential role for supplementation in cancer. Murphy RA, Mourtzakis M, Mazurak VC. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2012 May;15(3):246-51.
 3. Omega-3 fatty acids and cancers: a systematic update review of epidemiological studies. Gerber M. Br J Nutr. 2012 Jun;107 Suppl 2:S228-39.
 4. Mechanisms of Vitamin D-mediated Growth Inhibition in Prostate Cancer Cells: Inhibition of the Prostaglandin Pathway, Moreno J., Krishnan AV, Peehl DA, Feldman D., Anticancer Research 26: 2525-2530 (2006)
 5. Skeie G. Braaten T. et all Int. J. Cancer: 125, 1155–1160 (2009)
 6. Reduced mortality in cancer after administration of alkoxyglycerols. Brohult A,et al. Acta. Obstet Gynecol Scand. 65:779-785:1986
 7. Lewkowicz P. Banasik M. Głowacka E. Lewkowicz N. Tchórzewski H. Pol. Merk. Lek., 2005 XVIII,108,686-692
 8. Effects of a fish oil containing lipid emulsion on plasma phospholipid fatty acids, inflammatory markers, and clinical outcomes in septic patients: a randomized, controlled clinical trial. Barbosa VM, Miles EA, Calhau C, Lafuente E, Calder PC. Crit Care. 2010;14(1):R5.
 9. Witte Dietary omega-3 fatty acids, cyclooxygenase-2 genetic variation, and aggressive prostate cancer risk. Clin Cancer Res. Vincent Fradet, Iona Cheng, Graham Casey, John S. 2009 Apr 1;15(7):2559-66.
 10. Reduced breast cancer mortality among fishermen’s wives in Norway. Cancer Causes Control. Lund E, Bonaa KH. 1993 May;4(3):283-7.
 11. Meta-analysis of observational studies of serum 25-hydroxyvitamin D levels and colorectal, breast and prostate cancer and colorectal adenoma. Gandini S, Boniol M, Haukka J, Byrnes G, Cox B, Sneyd MJ, Mullie P, Autier P. . Int J Cancer. 2011 Mar 15;128(6):1414-24
 12. Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. Lappe JM, Travers-Gustafson D, Davies KM, Recker RR, Heaney RP. Am J Clin Nutr. 2007 Jun;85(6):1586-91.