Pokonać raka

Poukładaj sobie raka, czyli warsztaty psychoonkologiczne Centrum Psychoonkologii Unicorn

Rehabilitacja w chorobie nowotworowej to nie tylko rehabilitacja medyczna czy fizjoterapeutyczna. Pomoc psychoonkologiczna jest ważnym elementem terapii nowotworowej. Na każdym etapie choroby, trzeba zadbać o to, by dobrze wykorzystać swój potencjał, bo nie tylko leki są ważne. Centrum Psychoonkologii Unicorn organizuje kilkudniowe turnusy psychologiczne dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin. W ubiegłym roku z takiej formy wsparcia skorzystało ponad 800 osób!

Choroba nowotworowa związana jest z psychiką, a sukces w zmaganiu się z rakiem może wesprzeć aktywna postawa chorego. Ważne jest aby przebudować klimat wokół onkologii, aby słowo rak nie kojarzyło się z wyrokiem i wycofaniem z wszelkiej aktywności. Nastawienie psychiczne pacjenta jest istotne, ponieważ wzmaga efekt leczenia medycznego poprzez mobilizację układu odpornościowego. Pacjenci biorący aktywny udział w procesie leczenia raka mają większe szanse na wyzdrowienie.

Stąd też w Stowarzyszeniu Unicorn zrodził się pomysł organizowania kilkudniowych warsztatów dla chorych onkologicznie, które uczą zdrowego myślenia na temat choroby, akceptowania swoich ograniczeń, a także pomagają radzić sobie z lękiem, niepożądanymi emocjami i wpływają pozytywnie na zmianę stylu życia. Taki turnus rehabilitacyjny to czas na zatrzymanie się, relaks i odpoczynek, czyli elementy niezwykle ważne w terapii nowotworowej. Od trzech lat w Krakowie działa pierwsze w Polsce Centrum Psychoonkologii Unicorn, które tego typu warsztaty organizuje.

Turnusy rehabilitacyjne mają na celu szeroko rozumiane wsparcie leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin. Podczas warsztatów chory ma szansę spotkać się w krótkim czasie z wieloma specjalistami i zdobyć fachową wiedzę na temat choroby nowotworowej z różnych dziedzin – psychoonkologii, dietetyki, onkologii czy rehabilitacji. Stowarzyszenie Unicorn, które prowadzi Centrum Psychoonkologii, współpracuje z Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym i jest zaliczane do grona prekursorów opieki psychoonkologicznej w naszym kraju.

Chory układając raka potrzebuje emocjonalnej gąbki, czyli kto powinien skorzystać z warsztatów?

Osobom chorującym na nowotwory często towarzyszy zagubienie, osamotnienie, bezradność, lęk. Nie wiedzą, co robić dalej i gdzie szukać pomocy. Świat po diagnozie trzeba ułożyć na nowo. Warsztaty są skierowane nie tylko do osób w trakcie terapii psychoonkologicznej. Ważne, aby po taką pomoc sięgnąć na samym początku leczenia, kiedy właśnie usłyszy się diagnozę, gdy doświadcza się uciążliwych skutków leczenia, ale także na etapie remisji, gdy pojawiają się myśli związane z nawrotem.

Skorzystanie z terapii psychoonkologicznej w Centrum Psychoonkologii Unicorn pozwala uzyskać zdrowe nastawienie i spokój, które przekłada się na lepsze efekty leczenia. Chorzy zdobywają wiedzę na temat skutecznych narzędzi psychologicznych, dzięki którym potrafią „poukładać sobie raka” i łatwiej odnajdują się w nowej sytuacji. Poprawia się również funkcjonowanie rodziny.

Doświadczenie choroby nowotworowej może równie dobrze scementować rodzinę, ale też ją osłabić, dlatego warsztaty Centrum Psychoonkologii Unicorn skierowane są do całych rodzin. Uczestniczenie w terapii psychoonkologicznej z osobą wspierającą, przynosi bardzo dobre efekty. Każdy członek rodziny musi poradzić sobie z nową sytuacją. Warsztaty uczą jak mądrze wspierać bliską osobę, bo bycie opiekunem osoby chorej niesie ze sobą ogromny wysiłek. Rola opiekuna to rola emocjonalnej gąbki – bycie z chorym i absorbowanie jego emocji. Czasami jest to dużo ważniejsze niż dawanie rad, wożenie do lekarza czy przygotowanie obiadu.

Nie tylko leki leczą

Przez Centrum Psychoonkologii Unicorn organizowane są różne rodzaje warsztatów, które odpowiadają na inne potrzeby osób chorych. Pomysłodawcą i autorem programu turnusów rehabilitacyjnych jest Iwona Nawara – Dyrektor Centrum Psychoonkologii Unicorn, psychoonkolog, który od 20 lat organizuje i prowadzi warsztaty psychoonkologiczne dla osób chorych i ich rodzin.

Turnus rehabilitacyjny „Nie tylko leki leczą” jest przeznaczony dla osób, które potrzebują wsparcia psychologicznego, ale także wielospecjalistycznej wiedzy dotyczącej choroby nowotworowej. Program tego turnusu składa się z grupowych zajęć z psychologiem dotyczących warunków dobrej komunikacji międzyludzkiej, asertywności, a także radzenia sobie ze stresem i niepożądanymi emocjami. Duży nacisk zostaje położony na szczerość, autentyczność i otwarte mówienie o swoich potrzebach, o tym, co dla danej osoby jest ważne. Pozwala to na zmniejszenie poczucia lęku i izolacji, a także pozytywnie przekłada się na więzi. Trzeba być tolerancyjnym dla innych, ale także dla siebie – dać sobie przyzwolenie na błędy i lubić siebie 24 godziny na dobę!

Osoby chore mają także szansę spotkać się z onkologiem i z nim porozmawiać o swoich wątpliwościach, skonsultować wyniki badań. Odbywają się także warsztaty dietetyczne, zajęcia muzyczne, ruchowe i relaksacyjne, a także wspólne zwiedzanie Krakowa lub dla kobiet – zajęcia z wizażu.

Terapia Simontonowska

Psychoonkologiczne turnusy Terapii Simontonowskiej skierowane są do osób, które chcą w większym stopniu popracować nad psychologicznymi skutkami swojej choroby. W programie tego turnusu są grupowe zajęcia z psychologiem oparte na terapii Simontona, zajęcia ruchowe, choreoterapia oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. Metoda ta została opracowana przez dr Carla Simontona – onkologa i radioterapeutę, który fascynował się związkiem ciała i umysłu u chorych na nowotwory. W Centrum Badań nad Rakiem w Forth Worth (USA) prowadził wieloletni program badawczy, dzięki któremu odkrył, co chorych mobilizuje i daje wewnętrzną siłę do stawienia czoła chorobie. Czas życia prowadzonych przez niego pacjentów był dwukrotnie dłuższy nić w innych podobnych ośrodkach.

Metoda, którą stworzył, a która kontynuowana jest w Centrum Psychoonkologii Unicorn, łączy tradycyjną opiekę medyczną z terapią psychologiczną, której celem jest poprawa funkcjonowania emocjonalnego, wzrost zaangażowania w proces leczenia i poprawa komunikacji z otoczeniem. Podczas tego turnusu duży nacisk położony jest na rolę przekonań w zdrowieniu, pracę z wyobraźnią i pomoc w kryzysie emocjonalnym. To nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze myśli i przekonania o tych faktach. Faktów nie możemy zmienić, ale możemy zmienić nasze niezdrowe myślenie o tych faktach. Zmieniając nasze przekonania na zdrowsze, zmieniamy na lepsze nasze emocje. Należy pracować nad negatywnymi emocjami, ponieważ powodują one przewlekłe napięcie psychiczne, które niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie i utrudniają panowanie nad sobą i organizmem.

Stowarzyszenie Unicorn, oprócz stacjonarnych warsztatów w Krakowie, organizuje tego typu spotkania w różnych miastach w Polsce.

Poczucie sensu i zdrowe myślenie

Po turnusach rehabilitacyjnych w Centrum Psychoonkologii, wiele osób nabiera poczucia sensu, uzyskuje wsparcie i fachową wiedzę jak radzić sobie z chorobą i swoimi emocjami. Poznanie zasad zdrowego myślenia opartego na faktach, chroni życie i zdrowie, pomaga osiągać cele i rozwiązywać konflikty. Choroba może wnieść w życie pewne korzystne i istotne zmiany. Proces zdrowienia postępuje, gdy robimy rzeczy, które przynoszą nam radość i satysfakcję, dają poczucie spełnienia. Oprócz leczenia medycznego, odpowiedniego odżywiania – pomoc psychoonkologiczna, uzyskanie wsparcia społecznego, ćwiczenia fizyczne i relaksacja są kluczowymi elementami terapii i pozytywnie wpływają na poprawę jakości życia chorych.

Pamiętajmy, że to nie diagnoza powoduje, że jesteśmy w złej kondycji psychicznej. To nie rak wywołuje depresję,  ale to, co o nim myślimy. To, jak się czujemy emocjonalnie zależy od naszych myśli, postaw i przekonań. Dzięki odpowiedniej terapii psychoonkologicznej można zmienić sposób patrzenia na swoją chorobę oraz wskazać nowy sposób myślenia, który sprzyjał będzie zdrowieniu!

Więcej informacji na temat turnusów można uzyskać pod numerem telefonu 723-676-979 lub na stronie internetowej www.unicorn.org.pl