Świat dziecka

Bo dzieci są najważniejsze

Ważne, żebyśmy my – dorośli – przekazywali dzieciom wiedzą na temat zagrożeń, ale też o tym, gdzie można otrzymać pomoc w trudnej sytuacji. Nigdy nie wiemy, kiedy dziecku przyda się odpowiedni kontakt. Nawet gdy jesteśmy doskonałymi rodzicami, mogą istnieć problemy, które dzieci będą wolały skonsultować z kimś „z zewnątrz” – rozmowa z Marta Skierkowska, psycholog z Fundacji Dzieci Niczyje.

Czym zajmuje się Fmarta_skierkowskaundacja Dzieci Niczyje?

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje, ponieważ dzieci często stają się ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego, zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego. Według naszych badań z 2012 roku, 7 na 10 dzieci doświadczyło w swoim życiu jakiejś formy przemocy. To ogromnie dużo. W Polsce potrzeby i prawa dzieci ciągle nie są wystarczająco dostrzegane i respektowane. W Fundacji Dzieci Niczyje jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma prawo dorastać i rozwijać się w bezpiecznym dla siebie środowisku, a moralnym obowiązkiem dorosłych jest chronienie najmłodszych.

Działania Fundacji koncentrują się przede wszystkim na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę przywiązujemy do wspierania rodziców w ich trudnej i odpowiedzialnej roli – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie

Co Fundacja robi, żeby przeciwdziałać przemocy i wykorzystywaniu dzieci?

Fundacja wspiera dzieci i ich rodziny poprzez niesienie bezpośredniej pomocy w sytuacjach krzywdzenia oraz poprzez szeroko rozumianą profilaktykę – np. edukację i kampanie społeczne. Oferta pomocowa Fundacji Dzieci Niczyje jest bezpłatna.

W FDN bezpośrednią pomoc psychologiczną, prawną i psychiatryczną znajdą dzieci-ofiary krzywdzenia oraz ich rodziny, a także rodzice, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze. W naszych placówkach ze wsparcia specjalistów Fundacji mogą skorzystać także profesjonaliści spotykający w swojej pracy przypadki przemocy wobec najmłodszych.

Fundacja realizuje wiele programów i projektów, których celem jest walka z problemem krzywdzenia dzieci. Pełną ofertę można znaleźć na naszej stronie internetowej – www.fdn.pl.

Na jakie problemy związane z bezpieczeństwem dzieci warto zwrócić szczególną uwagę?

Ważną wytyczną podejmowanych przez nas działań jest aktualna wiedza o problemie krzywdzenia dzieci. Wiemy o nim coraz więcej, ale też on się w pewien sposób zmienia i za tymi zmianami trzeba podążać. Np. teraz dużym wyzwaniem są zagrożenia dzieci i młodzieży w internecie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie działań w tym obszarze, od 10 lat prowadzimy program „Dziecko w Sieci”, który m.in. realizuje badania i przygotowuje narzędzia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa młodych ludzi podczas korzystania z nowych technologii. To ważne, bo internet – oprócz wielu dobrodziejstw – otworzył tez drogę do istotnych zagrożeń, których wcześniej nie znaliśmy – np. cyberprzemoc, czy seksting.

Kilka lat temu utworzyliśmy także Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. To z kolei nasza odpowiedź na zapotrzebowanie przez dzieci i młodzież na dyskretną i anonimową pomoc w trudnych sytuacjach. Często ci młodzi ludzie nie majż w swoim otoczeniu nikogo, kto mógłby ich życzliwie wysłuchać i pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu. Od 2008 roku mogą liczyć na naszych konsultantów.  Połączenia ze 116 111 są oczywiście  bezpłatne ze wszystkich telefonów w Polsce.

Ważne, żebyśmy my – dorośli – przekazywali dzieciom wiedzą na temat zagrożeń, ale też o tym, gdzie można otrzymać pomoc w trudnej sytuacji. Nigdy nie wiemy, kiedy dziecku przyda się odpowiedni kontakt. Nawet gdy jesteśmy doskonałymi rodzicami, mogą istnieć problemy, które dzieci będą wolały skonsultować z kimś „z zewnątrz”.