Świat dziecka

Świadomość rodziców

Rodzice, pragnąc dla swoich pociech wszystkiego co najlepsze, muszą mieć świadomość, jak wielką wagę w procesie tej troski odgrywają szczepienia ochronne, które są najbardziej efektywnym działaniem profilaktycznym w walce z chorobami zakaźnymi. Rozmowa z Lek. Łukaszem Durajskim – Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Jakie są najczęstsze mity związane ze szczepieniami?

Mit: Najbardziej speŁukasz Durajski-002ktakularnym mitem do­tyczącym szczepień jest na pewno opubliko­wany w 1998 roku w „Lancet” artykuł Wake­fielda i współpracowników. W tym artykule autorzy zasugerowali związek szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) z chorobami jelit a przede wszystkim z auty­zmem. Praca ta opierała się na analizie tylko 12 przypadków. Niestety artykuł ten bardzo często wykorzystywany jest przez przeciwni­ków szczepień. Warto dodać, że autor został oskarżony o fałszowanie wyników badań, odebrano mu prawo wykonywania zawodu, a kolejne badania naukowe do tej pory nie potwierdziły takiej tezy.

Mit: Rtęć w szczepionkach.Tiomersal bo o tą substancję toczy się spór jest składnikiem starszych szczepionek. Tok­sycznośc tiomersalu, który używany jest rów­nież w produkcji produktów spożywczych jak mleko czy przetwory owocowe lub miesne, jest bardzo niewielka. Warto też dodać, że kwestię dopuszczalnej dawki tiomersalu opi­suje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003r. Jednak biorąc pod uwagę niepokój rodziców, większość producentów usunęła tiomersal ze swoich szczepionek. Tiomersalu nie ma np. tzw. szczepionkach „5w1” czy „6w1”.

Mit: Zwiększenie higieny spowoduje wyeli­minowanie chorób, a przez to szczepionki nie będą potrzebne. To założenie jest błędne, bo większość cho­rób przenosi się nawet w sytuacji, gdy jeste­śmy czyści.

Mit: Powikłania po szczepieniach są bar­dzo niebezpieczne. Odczyny poszczepienne stanowią element szczepień, niemniej warto zapamiętać, że po­wikłania po szczepieniach nie są tak poważ­ne jak skutki chorób, przed którymi chronią.

Dlaczego warto szczepić dzieci?

Szczepienia to najskuteczniejsza ochrona przed zachorowaniem.

Na pewno argumentem numer jeden jest ochrona przed chorobą, a dokładniej przed niekontrolowanymi powikłaniami choroby. Samo szczepienie nie daje też gwarancji niezachorowania na chorobę, ale co istotne, gdy dziecko już zachoruje przebieg samej choroby jest łagodniejszy a ilość powikłań jest znacznie mniejsza.

W kalendarzu szczepień znajdują się szcze­pionki tradycyjne i nowoczesne, rodzicom pozostawiany jest wybór.

Wybór faktycznie należy do rodziców, ale tak naprawdę wynika on z tego powo­du, że szczepionki nowoczesne, bardziej aktualne w Polsce są odpłatne. Rodzice nie mogą być „zmuszeni” do płacenia za szczepionkę, stąd decyzja jest zawsze ich. Szczepionki nowoczesne to te wielo­składnikowe (5w1 oraz 6w1). Tego typu szczepienia przede wszystkim poprawia­ją komfort dziecka poprzez zmniejszenie ilości wkłuć. Mniej zastrzyków to również mniej miejscowych odczynów poszcze­piennych w miejscu wkłucia. Szczepionki wieloskładnikowe są ponadto bezpieczne i skuteczne – stosowane są w programach szczepień w wielu krajach. Zastosowana w tych zestawach szczepionka przeciw­ko krztuścowi jest „bezkomórkowa”, czyli bardziej oczyszczona niż „całokomórko­wa”, która używana jest w szczepionkach bezpłatnych, a przez to bezpieczniejsza i lepiej tolerowana przez dzieci, gdyż po­woduje mniej niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Napisz Komentarz