Zdrowie rodziny, Życie seniora

Edukacja na wagę życia

POChP jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych w Polsce i na świecie. Warto podkreślić, że ostatnie lata charakteryzuje znaczący postęp badań nad mechanizmami POChP i intensywne poszukiwanie nowych leków i terapii.
Czy POChP to w Polsce już problem społeczny?
POChP jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych w Polsce i na świecie.