Pokonać raka

Żywienie kliniczne

Żywienie kliniczne odgrywa zasadnicze funkcje w terapii onkologicznej. Stało się integralną częścią medycyny. Dziś nie wyobrażamy sobie nowoczesnej onkologii bez leczenia bólu, tak samo nie ma onkologii bez wsparcia żywieniowego. Metoda ta jest bezpiecznym i bardzo skutecznym sposobem podaży substancji odżywczych. Daje możliwość szybkiego uzupełnienia niedoborów żywieniowych.

Pokonać raka

Zaawansowany rak piersi nie musi być wyrokiem

O możliwościach leczenia raka piersi, o utrzymaniu dobrej jakości życia chorych na zaawansowanego raka piersi podczas leczenia i koniecznych zmianach systemowych rozmawiamy z dr. hab. n. med. Tadeuszem Pieńkowskim, prof. CMKP, kierownikiem Kliniki Onkologii i Hematologii CMPK i CSK MSWiA w Warszawie.

Pokonać raka

Chemioterapia celowana

Chemioterapia celowana to indywidualnie dobrany sposób leczenia pacjentów onkologicznych dopasowany do specyfiki nowotworu, który ich zaatakował. Ta nowoczesna metoda opiera się na obserwacji, że organizm każdego człowieka jest inny, w związku z czym wymaga spersonalizowanego podejścia w chorobie.

Pokonać raka

Muszę temu stawić czoła!

Od 8 lat Fundacja Rak’n’Roll pomaga godnie przechodzić chorobę nowotworową, żyć dobrze i z radością. Tworzy programy, które są odpo- wiedzią na luki w systemie a dotyczą potrzeb chorych i ich bliskich.

Pokonać raka

Odpowiednie postępowanie dietetyczne w walce z rakiem

W Polsce, podobnie jak w wielu innych regionach świata, systematycznie rośnie liczba pacjentów onkologicznych . Każdego roku wykrywa się około 160 tyś. nowych przypadków choroby nowotworowej. Prognozy są pesymistyczne – do 2025 roku liczba zachorowań zwiększy się do 175 tys. W naszym kraju mężczyźni zapadają najczęściej na nowotwory płuca, prostaty i jelita grubego.