Neurologia

Życie należy się nam wszystkim

Tomasz Iwaniuk – twarz kampanii „SM – walcz o siebie”, od 14 lat choruje na stwardnienie rozsiane. Choroba to dla niego wartość dodana, bo gdyby był zdrowy, to marzenia z pewnością odkładałby na tzw. „potem”. A tak oto po 3 miesiącach od przeszczepu szpiku komórkami macierzystymi, wyruszył w podróż do Gambii.
Zachorowałem na stwardnienie rozsiane w 2004 roku.

Współczesna medycyna

Przełom w leczeniu raka płuca

Rak płuca jest w Polsce najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym oraz najczęstszą przyczyną śmierci spowodowaną przez nowotwór. W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele nowoczesnych metod leczenia, które budzą duże nadzieje nie tylko wśród onkologów, ale też wśród chorych na raka płuca.

Pokonać raka

Chłoniaki nieziarnicze

Sytuacja chorych z opornością lub nawrotem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, jeżeli nie są oni kandydatami do przeszczepienia szpiku lub gdy pomimo jego przeprowadzenia choroba jest nadal aktywna, jest bardz

Pokonać raka

Nowe opcje terapeutyczne raka jelita grubego

Rak jelita grubego znajduje się na drugim miejscu pod względem zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Niestety wielu polskich pacjentów, u których wyczerpano standardową chemioterapię, pozbawionych jest szansy na dalsze efektywne leczenie.
Jaka jest epidemiologia raka jelita grubego? 
Obecnie szacuje się, że na raka jelita grubego w Polsce zachoruje rocznie ponad 18 tys. osób.