Brzuch, Twoje zdrowie, Współczesna medycyna

Konsekwentne leczenie otyłości

Pani Doktor, nadwaga i otyłość to choroby cywilizacyjne, jaką rolę odgrywają czynniki psychologiczne w procesie ich rozwoju?

Czynniki psychologiczne w procesie nadmiernego jedzenia, utrzymywania masy ciała, jak i leczenia otyłości odgrywają kluczową rolę. Jest ich wiele, poczynając od czynników poznawczych, po emocjonalne czy motywacyjne. Również nawyki, które wykształcamy w toku swojego życia pod wpływem innych osób, doświadczeń, przyzwyczajeń, warunkują nasz stosunek do jedzenia. Zatem zarówno cechy osobowości, jak i środowisko, w którym się wychowaliśmy i żyjemy, wpływają na nasze przekonania oraz zachowania żywieniowe.

Pani Doktor, nadal wśród naszego społeczeństwa panuje obawa poruszania tematów leczenia nadwagi i otyłości w gabinecie lekarskim. Jak najlepiej przygotować się do takiej rozmowy z lekarzem?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że otyłość jest chorobą. Z otyłością nie należy walczyć, otyłość należy leczyć. Przygotowując się do rozmowy z lekarzem możemy sami sprawdzić już wcześniej swoją wagę i obwód talii. Dostępnych jest też wiele aplikacji internetowych, które pomogą nam chociażby obliczyć wartość wskaźnika masy ciała (BMI). To pierwszy krok do zerwania z tematem tabu i mówienia wprost o chorobie. Kolejnym jest go- towość do wprowadzania trwałych zmian w stylu życia i sposobie traktowania samego siebie.

Jaką rolę według Pani może odgrywać lekarz w procesie motywacji pacjenta podczas leczenia nadwagi i otyłości?

Lekarz może odegrać rolę mentora, który pomaga zdiagnozować problem i zrozumieć zagrożenia jakie z niego wynikają. Może również wskazać odpowiednią drogę leczenia i wspierać pacjenta w procesie zmiany. Niezwykle istotne jest holistyczne podejście do chorego. Ideałem jest zapewnienie kompleksowej opieki, w której uczestniczy nie tylko lekarz, ale również psycholog, dietetyk i fizjoterapeuta. Współpraca pacjenta ze specjalistami pomaga mu przejść przez cały proces leczenia otyłości.

Na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania się do leczenia tej choroby?

Przede wszystkim należy zanalizować dokładnie swój sposób odżywiania się, ilość i jakość podejmowanej aktywności fizycznej oraz sposób reagowania w sytuacjach stresowych. Warto przemyśleć również problemy wynikające z otyłości oraz korzyści, które przyniesie redukcja masy ciała.

Pani Doktor, utrata wagi to tylko połowa sukcesu, jak skutecznie utrzymać zredukowaną masę ciała? Czy istnieją techniki motywacyjne, które mogą ułatwić sam proces redukowania masy ciała?

Przede wszystkim należy wprowadzać zmiany małymi krokami, ale konsekwentnie. Należy pamiętać, że redukcja masy ciała to długofalowy proces, który polega przede wszystkim na zmianie sposobu myślenia i stylu życia. W utrzymaniu zmian na stałe pomaga regularne ważenie się, ciągłe przypominanie sobie dlaczego to robię, wyznaczanie konkretnych celów, ale przede wszystkim planowanie posiłków i aktywności fizycznej.