Patronujemy, Twoje zdrowie

Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Konferencji Naukowej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się w dniach 25-26 października 2019 w Gdańsku.

Dyskusje tegorocznego spotkania skupią się wokół hasła: Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu. Dialog ten toczy się na różnych poziomach i różnych wymiarach: między opiekunem i pacjentem, opiekunami formalnymi i nieformalnymi, członkami zespołu, specjalistami różnych dziedzin, nauką i praktyką… Bywa trudny, stanowi wyzwanie, jest niezbędny. Wokół wieloaspektowych przestrzeni dialogu skupione będą dyskusje i wykłady w ramach czterech sesji, uzupełnione praktycznymi warsztatami psychologicznymi.

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Hospicyjna oraz Zakład Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. Marcin Gruchała, patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Krajowa Konsultant w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej dr Wiesława Pokropska.

Mamy nadzieję, że podjęta tematyka przyczyni się do integracji środowisk akademickich, praktyków i przyszłej kadry medycznej. Wzorem lat ubiegłych spodziewamy się, że wśród uczestników konferencji będą członkowie zespołów hospicyjno-paliatywnych z całej Polski, a także przedstawiciele innych specjalności medycznych i studenci.

Mamy nadzieję, że konferencja umożliwi wzmocnienie współpracy środowiska opieki paliatywnej i innych specjalności, wymianę doświadczeń polskich i zagranicznych oraz dyskusję na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji i rozwoju interdyscyplinarnej opieki nad osobami u kresu życia.

Do zobaczenia w Gdańsku!

Dr Anna Janowicz, Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej