Twoje zdrowie

Zapalenie otrzewnej – objawy, przyczyny, dieta i leczenie

Zastanawiasz się jakie są przyczyny, objawy oraz jak boli zapalenie otrzewnej? Chcesz wiedzieć jak przebiega leczenie, czy konieczna jest długotrwała rekonwalescencja oraz rygorystyczna dieta? Wszystkie potrzebne Ci informacje na temat zapalenia otrzewnej możesz uzyskać zapoznając się z przygotowanym przez nas artykułem. Zapraszamy do lektury.

Czym jest otrzewna?

Otrzewna to błona, która wyściela powierzchnię jamy brzusznej i miednicy, a także narządy wewnętrzne – np. żołądek,jelita, trzustkę, jajniki itd. Fizjologicznie jest środowiskiem jałowym, co oznacza, że żadne bakterie i mikroorganizmy nie bytują w jej pobliżu. W niektórych przypadkach, które zostaną omówione niżej, może dojść do zapalenia otrzewnej, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka i wymaga pilnego podjęcia leczenia.

Zapalenie otrzewnej objawy

Poniżej przedstawiamy objawy, które sugerują, że u pacjenta mogło dojść do zapalenia otrzewnej. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym powinien być ból. Jak boli zapalenie otrzewnej? Pacjenci opisują je jako bardzo ostry ból brzucha, który szczególnie nasila się podczas wykonywania jakiegokolwiek ruchu. Dodatkowo osoba chora może być niespokojna i blada, oblewa ją także pot, a akcja serca znacząco przyspiesza. Inne objawy zapalenia otrzewnej to między innymi:

 • zwiększone napięcie mięśni brzucha,
 • wzdęcia,
 • zaburzenia wypróżniania,
 • nudności i wymioty,
 • gorączka,
 • dreszcze,
 • ogólne osłabienie,
 • suchość w ustach.

Zapalenie otrzewnej - objawy, przyczyny, dieta i leczenie

Rodzaje zapalenia otrzewnej

Istnieje kilka rodzajów zapalenia otrzewnej, wśród których specjaliści wymieniają:

 • rozlane zapalenie otrzewnej,
 • samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej,
 • gruźlicze zapalenie otrzewnej,
 • chemiczne zapalenie otrzewnej.

Do zapalenia otrzewnej może dojść po operacji lub samoistnie. W obu wypadkach należy podjąć jak najszybsze leczenie.

Przyczyny zapalenia otrzewnej

Przyczyny zapalenia otrzewnej mogą być bardzo zróżnicowane, w zależności czy doszło do samoistnego zapalenia otrzewnej, wtórnego zapalenia otrzewnej czy dializacyjnego zapalenia otrzewnej. Wśród przyczyn wymieniane są:

 • choroby układu pokarmowego i towarzyszące im powikłania (przerwanie ciągłości przewodu pokarmowego),
 • zabiegi chirurgiczne,
 • zapalenie przydatków,
 • choroby dróg żółciowych i trzustki.

Do zapalenia otrzewnej dochodzi w przypadku gdy do jałowego środowiska otrzewnej dostaną się bakterie z przewodu pokarmowego, które wywołują stan zapalny. W zależności od indywidualnych cech chorego i jego układu odpornościowego zapalenie może dotyczyć wyłącznie jamy otrzewnej lub rozprzestrzenić się na resztę organizmu. Należy pamiętać, że zapalenie otrzewnej to stan bezpośrednio zagrażający życiu i wymagający interwencji lekarskiej. Nie próbujmy pomagać choremu na własną rękę!

Zapalenie otrzewnej – dieta

Dieta w zapaleniu otrzewnej to bardzo ważny element leczenia. W ostrym okresie choroby pacjenci muszą przestrzegać ścisłej diety (leki, a także płyny są im wtedy podawane dożylnie). Wraz z powrotem do zdrowia osoby chorej może ona stopniowo wrócić do normalnego żywienia oraz diety. Istotne jest to, że po zakończeniu leczenia nie ma żadnych przeciwwskazań, aby pacjent powrócił do swojej stałej diety oraz aktywności ruchowej i zawodowej.

Zapalenie otrzewnej – leczenie

Leczenie zapalenia otrzewnej powinno zostać podjęte bezzwłocznie, ze względu na duże zagrożenie dla życia pacjenta, a także ze względu na możliwe komplikacje i powikłania. Pacjent jak najszybciej powinien znaleźć się na szpitalnym oddziale chirurgicznym. W niektórych przypadkach leczenie obejmuje przeprowadzenie operacji, która pozwoli na usunięcie przyczyny zapalenia. Dodatkowo można także zastosować lekoterapię, która obejmuje podanie choremu antybiotyków, a także środków przeciwbólowych. O odpowiedniej dla danego pacjenta terapii decyduje lekarz prowadzący.

Zapalenie otrzewnej - objawy, przyczyny, dieta i leczenie
Zapalenie otrzewnej powikłania

Gdy leczenie zapalenia otrzewnej zostanie podjęte zbyt późno może dojść do niebezpiecznych powikłań, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta. Do najczęstszych komplikacji towarzyszących tej chorobie zalicza się:

 • wstrząs,
 • posocznicę/sepsę (bakteryjne zakażenie krwi),
 • ostre niewydolności narządowe,
 • zrosty otrzewnej (które mogą wywoływać bóle brzucha lub niedrożność układu pokarmowego).

Zapalenie otrzewnej – śmiertelność

Zapalenie otrzewnej cechuje się śmiertelnością pacjentów na poziomie około 20% (według statystyk z 2011 roku). Wiąże się to z bardzo trudnymi powikłaniami, a także koniecznością bezzwłocznego leczenia pacjenta. W przypadku wtórnego zapalenia otrzewnej po operacji śmiertelność może wynosić nawet do 60%.

Reaguj!

Jeśli zauważysz u siebie lub bliskich objawy zapalenia otrzewnej natychmiast skonsultuj się z lekarzem lub wezwij pogotowie. Absolutnie nie wolno przyjmować, ani podawać choremu żadnych leków na własną rękę, ponieważ może to utrudnić postawienie właściwej diagnozy i podjęcie leczenia.