Zdrowie kobiety

Amazonki – źródło wsparcia

Wsparcie – jaką siłę i przesłanie niesie za sobą to hasło, które od lat przyświeca idei działań „Stowarzyszeń Amazonki” – zapytaliśmy Grażynę Haber, Wiceprezes w Stowarzyszeniu Amazonki Warszawa-Centrum.

Amazonki to kobiety silne i waleczne, jak głosi mitologia grecka. Idea ta przyświecała prekursorkom Ruchu Amazonek i założycielkom piefdfrwszego w Polsce klubu dla Kobiet po Mastektomii. Zdeterminowane brakiem wiedzy na temat choroby i jakiegokolwiek wsparcia, same w 1987 roku stworzyły grupę wsparcia, w której mogły wspólnie wracać do traumatycznych wspomnień jakich wcześniej dostarczyła im choroba, jednocześnie cieszyć się życiem uczestnicząc w pierwszej wspólnej rehabilitacji, prowadzonej przez mgr Zdzisławę Pilicz. Zdzisia do dzisiaj prowadzi znakomitą gimnastykę w basenie, na którą raz w tygodniu uczęszczam. Pierwsze wspólne wyjazdy na turnusy sanatoryjne zawdzięczały dr Krystynie Mika – Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii, która była autorką tak potrzebnej amazonkom rehabilitacji. Wiedziały, że mają jakieś zobowiązania wobec kobiet aktualnie zmagających się z rakiem piersi. Przyszedł czas by spłacić zaciągnięty od życia dług.

Od samego początku istnienia klubu, przekształconego po paru latach w Stowarzyszenie Amazonki Warszawa – Centrum, ideą była pomoc i wsparcie dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową. Bardzo ważną sprawą jest wsparcie w sferze psychiki, jak również właściwa rehabilitacja oraz niezbędna wiedza .

Wówczas powstał pomysł powołania pierwszych Ochotniczek – kobiet po przebytej chorobie raka piersi, szkolonych przez profesjonalistów: psychologów i fizjoterapeutów. Ochotniczki to najważniejsza strona działalności amazonek, które same zgłaszają się do bycia nimi i pełnienia powierzonych im zadań. To one pojawiają się w szpitalu i rozmawiają z kobietami tuż po operacji. Udzielają wiarygodnych porad i informacji pacjentkom, które są przerażone i zagubione. Ochotniczki to – „Sól Ruchu Amazonek” realizują najważniejszą misję, nadającą sens istnienia Stowarzyszeń Amazonek. Powstałych po to by nieść wsparcie i pomoc dla kobiet przed i po przebytej chorobie raka piersi. Jedną z pierwszych ochotniczek była nasza koleżanka Zosia Michalska, która jest również założycielką pierwszego klubu, obecnego Stowarzyszenia Amazonki Warszawa – Centrum. Ona wraz z koleżankami podjęły się tej wspaniałej misji, którą dalej spełniają amazonki w swoich klubach. Zosia Michalska – obecnie Przewodnicząca Konwentu Seniorek- Federacji Amazonek.

Idei istnienia Stowarzyszeń Amazonek przyświeca hasło: „Pomagając innym Pomagasz sobie” – to priorytet w niesieniu pomocy innym. W myśl tej idei pracują nasze Ochotniczki. Uważamy, że należy oddać to, co się dostało. My przecież dostałyśmy drugie życie. Nam się udało. To jest sensem bycia w Stowarzyszeniu. Wspieramy i pomagamy innym kobietom a także ich bliskim w trakcie leczenia i również po jego zakończeniu. Nasza działalność ma również wartość integracyjną. Wyjeżdżamy razem na turnusy rehabilitacyjne, bierzemy udział w Spartakiadach sportowych organizowanych kilka razy w roku przez inne Stowarzyszenia Amazonek.

Bardzo ważną częścią naszej działalności jest edukacja zdrowotna. Często uczestniczymy w konferencjach i warsztatach nt. zdrowia, których tematy przekazujemy pozostałym członkom Stowarzyszenia. Naszą rolą jest również podnoszenie świadomości i edukacji społeczeństwa. Zapraszamy do nas lekarzy onkologów, psychologów, którzy przekazują nowinki związane z leczeniem raka piersi. Psycholodzy uczą jak radzić sobie ze sobą i jak pomagać innym pacjentkom.

Amazonki kochają życie i starają się czerpać, najlepsze z tego, co ono przynosi. Wiem, że taka praca dla innych daje człowiekowi wspaniałą satysfakcję i radość. Tego nauczyły nas koleżanki: Zosia Michalska, Wiesia Dąbrowska i Ela Kozik-wieloletnia Przewodnicząca Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum. Dalej chętnie korzystamy z ich porad.

Niewątpliwie kobiety po przebytym leczeniu raka piersi mają wiele problemów nie tylko związanych z leczeniem, ale również z kłopotami życia codziennego. Często z powodu choroby i długiego leczenia tracą pracę, przechodzą na rentę inwalidzką, która niestety nie jest dana dożywotnio. Większość z nas jest pacjentkami Centrum Onkologii, stąd dostęp do leczenia jest nieco prostszy, ale i tak swoje trzeba odczekać w kolejkach do lekarzy. Od niedawna wiemy, że rak piersi jest chorobą przewlekłą, co powoduje występowanie wielu dolegliwości związanych z przebytą chorobą nowotworową, a często następuje nawrót, czego nie można przewidzieć. My amazonki jesteśmy szczególnie uwrażliwione na taką okoliczność. Dlatego staramy się korzystać z zalecanych przez lekarzy badań kontrolnych i monitorujących pod względem onkologicznym. Wiadomo, że należy się badać i zachęcać do tego innych. Amazonki korzystają z porad psychologów i fizjoterapeutów biorąc udział w zajęciach terapeutycznych różnego rodzaju. To pomaga, dodaje siły i przywraca wiarę. Ważnym elementem w dochodzeniu do zdrowia w trakcie leczenia i po jego zakończeniu, jest wsparcie najbliższych. Często bywa tak, że ci ostatni nie potrafią się zmierzyć z traumą a tym samym wspierać żonę i matkę. To z pewnością trudny czas dla nas jak i naszych partnerów. Dzieje się też czasami tak, że to my same staramy się być silniejsze i wspieramy ich.

Panie trafiające do Stowarzyszenia będąc wśród kobiet dotkniętych podobnym losem i emocjami znajdują wsparcie w naszej społeczności. Czekają na kolejną środę by znowu przyjść na gimnastykę, comiesięczne zebranie informacyjne czy po prostu pogadać. Obchodzimy imieniny ,Opłatek Wielkanocne Jajko, to również są okazje do spotkań. Przynosimy wtedy własne produkty kulinarne i wspólnie świętujemy. Jesteśmy razem.

Naszą siedzibą jest Zakład Rehabilitacji przy Centrum Onkologii w Warszawie. Tam też mamy Biuro, w którym codziennie dyżurują Ochotniczki, udzielające różnego rodzaju porad i informacji niezbędnych dla kobiet aktualnie leczonych na raka piersi. Korzystamy z gimnastyki usprawniającej dla amazonek, prowadzonej przez rehabilitantów z Centrum Onkologii. Prowadzimy też telefon zaufania.

Istnienie i działalność „Amazonek” to ogromna wartość edukacyjna dla świadomości społecznej. Tak jak chodzimy do dentysty, robimy raz w roku badania kontrolne na potrzeby zakładów pracy, tak powinniśmy pamiętać o badaniach profilaktycznych, możliwie wcześnie wykrywających nowotwory. Niewątpliwie badaniami profilaktycznym zajmują się wykwalifikowane służby medyczne i organizacje powołane do tego, udział Amazonek w tych akcjach jest nie do przecenienia. W corocznym Marszu Różowej Wstążki, chcemy być widoczne, po to by przypominać o badaniach profilaktycznych.

Osobiście jestem czternaście lat po wykryciu u mnie raka piersi i widzę ogromną zmianę jaka nastąpiła w świadomości społecznej. Fakt ,że media poświęcają tematom chorób nowotworowych dużo miejsca sprawia, że rak przestał być tematem tabu. Chociaż jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Również dostęp do nowoczesnych metod, powoduje, że leczenie nowotworu, bezwzględnie wykrytego wcześniej, jest szybsze mniej skomplikowane i tańsze. Dziś diagnoza rak nie musi oznaczać traumatycznych przeżyć. Może to slogan, ale nasze zdrowie jest w naszych rękach, nawet przy obecnych kłopotach związanych z dostępem do lekarzy. Ale to już inny temat.