Zdrowie kobiety

HIV i AIDS – Miej świadomość

Jedynym pewnym sposobem przekonania się, czy ktoś jest zakażony, czy nie, jest wykonanie testu w kierunku HIV. Drogie Panie, jeśli planujecie macierzyństwo lub już jesteście w ciąży poproście swojego ginekologa o zlecenie także testu w kierunku HIV! – apeluje Anna Marzec-Bogusławska, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

Czy to prawda, że ryzyko zakażenia HIV podczas kontaktu seksualnego kobiety z mężczyzną jest większe dla kobiety?

Tak, to Anna Bogusławska-Marzecprawda. Podczas kontaktu seksualnego bez użycia prezerwatywy ryzyko zakażenia HIV jest większe dla kobiety niż dla mężczyzny. U kobiet wrażliwa na zakażenie HIV powierzchnia błon śluzowych jest znacznie większa niż u mężczyzn, a kontakt z materiałem zakaźnym trwa dłużej niż kontakt seksualny. Należy jednak pamiętać, że na ryzyko zakażenia HIV mają wpływ także rodzaje podejmowanych kontaktów seksualnych, częstość zmiany partnerów czy występowanie innych zakażeń przenoszonych drogą płciową.

Czy kobieta zakażona HIV może urodzić zdrowe dziecko?

Co czwarta osoba żyjąca z HIV w Polsce to kobieta, a większość osób, które zakażają się HIV jest w wieku prokreacyjnym. HIV może zostać przeniesiony z matki na dziecko podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią. Można temu zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i w przypadku wykrycia zakażenia poddała się odpowiedniemu leczeniu. Jeśli kobieta nie wie o swoim zakażeniu, ryzyko przeniesienia HIV na dziecko wynosi od 20% do 50%. Kobieta zakażona HIV, która w czasie ciąży przyjmuje leki antyretrowirusowe, ma około 99% szansę na urodzenie zdrowego dziecka. Dlatego tak ważne jest wykonywanie testów w kierunku HIV przez pacjentki w ciąży.

20 listopada rozpoczyna się ogólnopolska kampania edukacyjna pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™, której organizatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia. Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej potrzeby testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Przekaz kampanii kierowany jest zatem do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, ale także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Więcej informacji na temat kampanii jest dostępnych na stronie: www.aids.gov.pl

Gdzie kobieta w ciąży może wykonać test w kierunku HIV i ile to kosztuje?

Test w kierunku HIV od 2012 r. wchodzi w zakres zalecanych badań diagnostycznych wykonywanych u kobiet w ciąży. Ginekolog ma obowiązek dwukrotnie zaproponować badanie każdej pacjentce oczekującej dziecka – pierwszy raz przed 10. tygodniem ciąży, drugi raz między 33. a 37. tygodniem. Jeśli ciężarna odmówi wykonania testu, lekarz powinien odnotować to w dokumentacji medycznej. Kobieta będąca w ciąży, która korzysta z opieki medycznej finansowanej przez NFZ, może wykonać obydwa testy na HIV bezpłatnie, nawet jeśli nie jest objęta ubezpieczeniem.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo i bezpłatnie w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), których adresy znajdują się na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl.