Zdrowie kobiety

Siła profilaktyki

Pandora była kobietą. Problemy dotyczą więc również kobiet. Polki pod tym względem niestety należą do nieco niechlubnej czołówki. Pomimo wielu akcji mających na celu wczesne wykrycie chorób, Polki niemal wcale z nich nie korzystają.

Częstość występowania raka szyjki macicy w Polsce nie zmienia się od kilku lat i wynosi około 4000 nowych zachorowań rocznie. Niestety śmiertelność pozostaje nadal wysoka. Mężczyźni na raka prącia chorują rzadziej lecz, najpewniej odgrywają znaczną rolę w przenoszeniu najważniejszej przyczyny raka szyjki macicy – wirusa HPV. Ocena obecności wirusa wraz z badaniem cytologicznym pozwala zdecydowanie zminimalizować częstość występowania zaawansowanego nowotworu.  Szacuje się, że nawet 40% młodych kobiet, w ciągu 5 lat obserwacji, po inicjacji seksualnej bywa zakażona HPV. Większość lecz nie wszystkie infekcje ulegają samowyleczeniu. Nie daje to jednak odporności. Tę nabywa się po szczepieniach.

W zależności od stanu klinicznego i wieku pacjentki wykonuje się różne konfiguracje badań. Testy powinny być wykonywane u kobiet powyżej 25 roku życia co 3 lata. Co roku powinno wykonywać się badania u nosicielek wirusa HIV, kobiet leczonych immunosupresją i tych, u których wykryto wcześniej wysokoonkogenne typy HPV.

Najczęściej wykonywane badania obejmują konfiguracje:

  • Ryzyko raka szyjki macicy: cytologia (najlepiej jednowarstwowa) oraz wykonanie testu DNA HPV z genotypowaniem wykrywającego 12 najczęstszych genotypów wysokiego ryzyka. W dalszym postępowaniu użyteczny bardzo jest test mRNA HPV wykrywający 5 wysokoonkogennych genotypów HPV co pozwala na diagnostykę infekcji przetrwałych, w których doszło już  do integracji genomu HPV z genomem pacjentki.
  • Diagnostyka brodawek i kłykcin: test DNA HPV2 pozwalający na detekcję genotypów 6 i 11 stanowiących typy niskoonkogenne odpowiedzialne za zmiany zewnętrzne lub test DNA HPV37 z genotypowaniem 37 typów zarówno nisko- jak i wysokoonkogennych.

My zrobimy wszystko co się da a Wy?

Dr n. med. Andrzej Marszałek, Dyrektor Medyczny Synevo Sp. z o.o.

logo do 1-3