Życie z cukrzycą

Edukacja kluczem do życia z cukrzycą

Monika Zamarlik, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę – Federacja skupia 16 organizacji z całej Polski, które pomagają dzieciom i młodzieży z cukrzycą. Za główne cele stawia sobie poprawę sytuacji prawnej, społecznej i zdrowotnej młodych diabetyków, wspieranie w działaniach oraz wzmacnianie zrzeszonych w niej organizacji, oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec chorych na cukrzycę.

Cukrzyca typu 1 spada na młodego człowieka i jego rodzinę jak przysłowiowy grom z jasnego nieba. Rodzicom trudno pogodzić się z faktem, że ich dziecko zachorowało na przewlekłą, nieuleczalną chorobę.  Życie rodziny dotkniętej cukrzycą zmienia się diametralnie, zaczyna się podawanie insuliny – jeśli przy pomocy wtryskiwacza/pena, to 5 -7 razy dziennie, kilku lub nawet kilkunastokrotne w ciągu dnia mierzenie poziomu cukru we krwi, ważenie i liczenie zawartości węglowodanów, a także białek i tłuszczów w jedzeniu. I tak przez całe życie. W przypadku małych dzieci to rodzice podejmują się tych obowiązków. Dzieci starsze, młodzież muszą szybciej dorosnąć i starać się przejąć odpowiedzialność za prowadzenie swojej cukrzycy.

Niestety, choroba to nie jedyny problem małych diabetyków. Często pojawiają się kłopoty z dostępem dzieci do przedszkoli i szkół. Nauczyciele boją się przejęcia opieki nad dzieckiem chorym na cukrzycę, nie wiedzą, czy mogą i jak podawać insulinę, mierzyć poziom cukru we krwi. Przplakat 1 Zyje bo bioreepisy prawa są niejednoznaczne w tym zakresie i uzależniają te kwestie od zgody nauczycieli. A nie wszyscy chcą się zgodzić z obawy przed odpowiedzialnością, ze strachu przed nierozpoznaniem objawów hipoglikemii. Często więc rodzice małych dzieci mają ogromny kłopot ze znalezieniem przedszkola dla swojej pociechy, często przyjęcie ich dziecka do placówki uwarunkowane jest tym, że mama będzie przychodzić na mierzenie cukru i podawanie insuliny. Dzieci starsze, które już samodzielnie kontrolują swoją cukrzycę, mierzą cukier i podają insulinę niekiedy zwalniane są z WF, bowiem nauczyciele boją się, że podczas wysiłku fizycznego spadnie poziom cukru we krwi i dojdzie do ciężkiego niedocukrzenia. Nie jeżdżą także na wycieczki, zielone szkoły, no bo kto zmierzy im cukier w  nocy i przejmie całodzienną opieką nad nimi.

Kolejny problem to stygmatyzacja i utożsamianie cukrzycy z otyłością. Nierzadkie są komentarze typu: „no tak, jadłeś słodycze, to teraz masz cukrzycę”. Czasami pojawia się niechęć i ostracyzm ze strony rówieśników.  Brak wiedzy społeczeństwa o cukrzycy typu 1 jest zatrważający i skutkuje nietolerancją. Nie raz zdarzyły się komentarze pod adresem młodego człowieka podającego sobie insulinę penem, że jest narkomanem, nie raz objawy hipoglikemii zostały pomylone ze stanem upojenia alkoholowego i osoba potrzebująca natychmiastowej pomocy nie otrzymała jej.

Wszystko to wynika z braku wiedzy. Dlatego Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę edukuje. Przygotowujemy nauczycieli do opieki nad diabetykami poprzez prowadzenie bezpłatnych szkoleń w całej Polsce, prowadzimy liczne akcje informujące o cukrzycy i jej typach, oswajamy społeczeństwo z tematem cukrzycy, a także staramy się kształtować pozytywny obraz młodzieży z cukrzycą, która angażuje się w wolontariat np. podczas akcji prewencji cukrzycy typu 2.

Edukatorzy Federacji przeprowadzili już ponad 300 bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli w przedszkolach i szkołach  w całej Polsce. Uzupełnieniem szkoleń są wydane przez Federację publikacje skierowane do nauczycieli, o tym jak należy wspierać dzieci z cukrzycą podczas ich pobytu w placówce, a także dwie książeczki: „Życie cukrem pisane” – dla najmłodszych  oraz „Mam cukrzycę. Idę do nowej szkoły” – dla młodzieży, która często staje przed dylematem: czy i jak mówić o cukrzycy rówieśnikom.

W roku 2013 Federacja przeprowadziła unikatowy projekt, w którym badaniu ankietowemu na temat przygotowania pracowników przedszkoli i szkół do opieki nad dziećmi z cukrzycą poddano 4200 placówek oświatowych w województwie małopolskim. Projekt zakończył się wydaniem raportu, wskazującego na ogromną potrzebę edukacji nauczycieli, zawierającego  analizę prawną przepisów dotyczących podawania insuliny i pomiaru cukru we krwi przez nauczycieli oraz rekomendacje oczekiwanych zmian, które pozwolą uregulować opiekę nad dziećmi z cukrzycą podczas ich pobytu w placówkach oświatowych.

Federacja działa bardzo aktywnie na rzecz profesjonalizacji organizacji członkowskich by skuteczniej pomagały swoim podopiecznym. Siłą Federacji jest ogólnopolski, a więc reprezentatywny charakter oraz połączenie ogromnego doświadczenia organizacji i kół działających już wiele lat w problematyce cukrzycowej z wiedzą dotyczącą funkcjonowania sektora pozarządowego.

Więcej informacji o Federacji znaleźć można na stronie www.diabetycy.eu