Życie z cukrzycą

Kontroluj cukier!

Chorzy na cukrzycę muszą monitorować poziom glukozy kilka razy w ciągu dnia. Pozwala to ustalić dawkę insuliny oraz innych leków przeciwcukrzycowych, które powinni przyjmować.

Samokontrola glikemii jest integralną częścią leczenia cukrzycy i stanowi podstawę do podejmowania decyzji terapeutycznych. Do kontroli diabetycy używają powszechnie dostępnych glukometrów. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w swoich corocznych zaleceniach precyzuje, jak często należy wykonywać pomiary glikemii.

bez-tytuluChorzy leczeni metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny lub przy użyciu pomp insulinowych, powinni każdego dnia wykonywać dobowy profil glikemii. Obejmuje on pomiar rano na czczo, przed i 60-120 minut po każdym głównym posiłku oraz przed snem. Częstość i pory dodatkowych oznaczeń zależą od indywidualnych potrzeb.

Kontrolowanie poziomów cukru we krwi jest zalecane także u chorych na cukrzycę typu 2. Chorzy leczeni wyłącznie dietą powinni wykonywać raz w miesiącu skrócony profil glikemii (pomiar na czczo i 2 godz. po głównych posiłkach) oraz raz w tygodniu o różnych porach dnia. Chorym stosującym doustne leki przeciwcukrzycowe i/lub analogi GLP-1 zaleca się wykonanie raz w tygodniu skróconego profilu glikemii oraz codzienne badanie o różnych porach dnia. Natomiast u chorych z cukrzycą typu 2 leczonych stałymi dawkami insuliny należy wykonywać codzienne 1-2 pomiary glikemii, dodatkowo raz w tygodniu profil skrócony oraz raz w miesiącu profil dobowy.

Utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi nie jest prostym zadaniem. Chory z cukrzycą codziennie zmaga się z przeciwnościami, musi oznaczać poziom cukru, dobierać dawkę insuliny oraz podejmować decyzje, które ostatecznie wpływają na wyniki. Jeżeli wynik pomiaru jest zbyt niski lub zbyt wysoki należy rozważyć szereg aspektów, które mogą mieć na to wpływ. Podstawową sprawą są błędne obliczenia węglowodanów spożytych na dany posiłek lub szacowanie „na oko”.

Należy zastanowić się, czy chory nie ominął zastrzyku, czy insulina jest dobrze wymieszana (jeżeli tego wymaga), czy nie pojawiło się w fiolce powietrze i nie wstrzyknięto „pustych” jednostek. Zastanowić się należy również czy zachowano odpowiedni odstęp od podania insuliny do rozpoczęcia posiłku (przy insulinach ludzkich należy odczekać 30 minut, przy analogach szybkodziałających około 15 minut).  Kluczowym jest także miejsce wstrzyknięć, ponieważ z różnych rejonów ciała insulina wchłania się z różną szybkością (najwolniej z ud, następnie z ramion, a najszybciej z brzucha).

Dobrać odpowiednią dawkę insuliny można tylko wtedy, gdy znamy aktualny poziom cukru we krwi. Udowodnione jest, że sam fakt zwiększonej częstości kontroli glikemii przez pacjenta przyczynia się do lepszego prowadzenia cukrzycy i uzyskiwania lepszych wyników, co przekłada się na zmniejszone ryzyko powikłań cukrzycowych. Każdorazowy wynik pomiaru cukru we krwi pozwala lepiej zrozumieć zachodzące w organizmie procesy i dzięki temu lepiej zarządzać swoją cukrzycą. W tej chorobie bowiem chodzi o to, aby uniknąć powikłań, a częste pomiary cukru we krwi zdecydowanie temu sprzyjają.

Jerzy Magiera – Twórca i administrator portalu mojacukrzyca.org