Życie z cukrzycą

Wyzwania diabetologii

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który odbył się pod hasłem „Pokonaj cukrzycę!”, zapytaliśmy ekspertów, od lat aktywnie działających dla poprawy opieki diabetologicznej w Polsce, jakie problemy dotykają p

Życie z cukrzycą

Samokontrola glikemii

Elementem koniecznym w procesie leczenia cukrzycy jest osobiste i pełne zaangażowanie chorego. Samokontrola jest niezbędnym składnikiem wielokierunkowego leczenia cukrzycy, jest jego integralną częścią.

Życie z cukrzycą

Słodka towarzyszka

Jest nas w Polsce już ponad 3 miliony i wszyscy zmagamy się ze słodką towarzyszką, która będzie przy nas do końca życia – cukrzycą – mówi Andrzej Bauman Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia