Życie z cukrzycą

Pilna potrzeba działań dla pacjentów z cukrzycą

Cukrzyca dotyka obecnie na świecie ponad 415 milionów osób i blisko połowa jest nieświadoma swojej choroby. Większość z tych osób choruje na cukrzycę typu 2. Musimy podjąć pilne działania, które zmniejszą rozpowszechnienie tej choroby i poprawią jakość życia osób z cukrzycą. 

bez-tytulu
Cukrzyca jest obecnie jednym z największych wyzwań, dlatego musimy podjąć szersze działania w celu poprawy wyników leczenia i zmniejszania rozpowszechniania tej choroby, która dotyka obecnie ponad 415 milionów osób na całym świecie. Cukrzyca typu 2 bezpośrednio wiąże się z dramatycznym wzrostem otyłości i jest główną przyczyną przedwczesnych śmierci oraz licznych powikłań, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Ogólnie rzecz biorąc, osoby z cukrzycą mają dwukrotnie większe ryzyko przedwczesnej śmierci ze względu na powikłania mikro- i makronaczyniowe. Cukrzyca jest główną przyczyną ślepoty w skutek retinopatii, główną przyczyną przewlekłej niewydolności nerek oraz główną przyczyną schyłkowej niewydolności nerek wymagającej dializ. Powikłania naczyniowe u chorych obejmują udar, zawał serca oraz inne poważne choroby, takie jak amputacja kończyn dolnych. To pokazuje, że ignorowana lub źle leczona cukrzyca niszczy życie.

Wprowadzone w odpowiednim czasie właściwe rozwiązania w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy mają kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego w każdym państwie świata. Na podstawie mocnych dowodów Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna i jej partnerzy opracowali cztery filary Inicjatywy Wczesnego Działania w Cukrzycy (2015 r.), w celu określenia celów i prowadzenia konkretnych polityk.  Wyróżniamy następujące filary: zapobieganie, wczesne wykrywanie, wczesna kontrola i wczesny dostęp do właściwych interwencji. Następstwem tej inicjatywy było forum złożone z ekspertów ds. cukrzycy i przywódlogo_of_the_international_diabetes_federation_idfców politycznych z 11 państw, które doprowadziło do powstania „Deklaracji Berlińskiej”, która została opublikowana w 2016 r. To międzynarodowe oświadczenie jest ważnym głosem postulującym o pilne działania w obszarze cukrzycy na całym świecie. Co sześć sekund umiera na świecie osoba z powodu cukrzycy. Fakt ten powoduje, że dotarliśmy do momentu, w którym absolutnie konieczne jest podjęcie przez decydentów politycznych odpowiednich działań i reform, przy wsparciu szerokiego grona zainteresowanych stron.

Dr Shaukat Sadikot – Prezydent Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej