Życie z cukrzycą

Program 75+ w cukrzycy

Wiek jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Bardzo ważna jest więc realizacja kompleksowej opieki nad grupą chorujących seniorów. Pytamy Eksperta prof. Krzysztofa Strojka, konsultanta krajowego w dz. diabetologii o możliwości i oczekiwania w kierunku programu 75+.

Jaki praktyczny aspekt ma program 75+ w diabetologii?

Jest niezwykle istotny, gdyż w tej chwili wszystkie leki przeciwcukrzycowe, które są refundowane, zarówno doustne jak i insuliny weszły na tą tzw. listę senioralną, co oznacza dużą ulgę finansową dla pacjentów w tej grupie wiekowej. Pamiętajmy, że w naszym kraju najczęściej są to osoby niezbyt dobrze usytuowani materialnie.

Czasami rzeczywiście wydaje się, że jest to niewielka różnica, ale biorąc pod uwagę fakt, że pacjenci ci najczęściej biorą po kilka lub kilkanaście leków jednocześnie, gdyż współtowarzyszą im też inne choroby, to odciążenie finansowe może być dla nich bardzo pomocne.

Jakie zmiany zawitały na liście od marca 2018, na co jeszcze czekają seniorzy i eksperci?

Rzeczywiście lista jest sukcesywnie aktualizowana, obecnie doszły na nią leki, które stosujemy u chorych przy chorobach współistniejących.

Niestety pacjenci, zarówno ci kwalifikowani do programu 75+, ale i młodsi nadal czekają na refundacje wielu leków przeciwcukrzycowych doustnych, które na świecie stosowane są już powszechnie jako najnowocześniejsze terapie. W Polsce mamy do nich dostęp, ale ograniczony brakiem refundacji.

Mówimy tu między innymi o flozynach, które zwiększają cukromocz i w ten sposób obniżają poziom cukru we krwi, ale mają również działania kardioprotekcyjne, czyli zmniejszają ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Ważny jest też postulowany dostęp do gliptyn, leków których stosowanie związane jest z mniejszym ryzykiem niedocukrzeń. Chronią one komórki β- trzustki produkujące insulinę przed zniszczeniem, a umożliwianie tego w tej grupie wiekowej ma ogromne znaczenie.

Czy dzięki Programowi 75+: seniorzy mają bezpłatny dostęp do nowoczesnych insulin?

Seniorzy mają refundację insulin, zarówno ludzkich jak i nowoczesnych analogów: szybkodziałających – bez ograniczeń i długodziałających dla chorych z typem 1 i 3 cukrzycy, a w wybranych sytuacjach dla typu 2.

Receptę na bezpłatny lek wystawić może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w przychodni. O czym powinni wiedzieć seniorzy?

Specjalista nie może wystawić recepty na lek w tym programie, co ma swoje logiczne uzasadnienie, gdyż taki pacjent korzysta często z pomocy kilku specjalistów i niekorzystną sytuacją byłoby tzw. dublowanie się recept na te same leki z listy senioralnej.

Niestety z danych NFZ wynika, że sytuacja dublowanej preskrypcji jest dość częstym zjawiskiem, dlatego zdecydowano, że to właśnie lekarz rodzinny ma pełny przegląd historii chorego i tak będzie łatwiej zarządzać programem w stosunku do danego pacjenta. W takiej sytuacji lekarz specjalista jest zobligowany wydać pacjentowi informacje do POZ, o tym na co choruje i jakich leków obecnie wymaga. Na jej podstawie lekarz rodzinny ma argumenty uzasadniające wystawienie recepty na leki z listy senioralnej. Wówczas na recepcie w prawym górnym rogu, pod kwadratem, w którym wpisuje się numer oddziału NFZ, znajduje się kratka gdzie lekarz wpisuje literkę „S”. Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się w wykazie, mogą otrzymać bezpłatnie – uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją.