Życie z cukrzycą

Rola komunikacji w procesie leczenia

Rola pacjenta w procesie jego leczenia jest ogromna, dlatego tak istotne jest, aby między nim, a personelem medycznym była jasna komunikacja.

Zrzut ekranu 2016-04-27 o 22.36.03Większość pacjentów, po wizycie w gabinecie, oczekuje pocieszenia i zrozumienia, ale też decyzji dotyczących jego zdrowia. Najlepiej, aby wyszedł z przeświadczeniem, że sam również uczestniczył w procesie decyzyjnym. Próba zrobienia czegoś „za niego” spowoduje, że
w oczach pacjenta to przede wszystkim personel medyczny będzie odpowiedzialny za jego stan zdrowia, a przecież rola samego pacjenta w procesie terapeutycznym jest ogromna. Pacjent, który nie zna realnych korzyści i potencjonalnego ryzyka nie włączy się czynnie w proces leczenia i profilaktyki.

Właściwa komunikacja

Szczególnie ważną kwestią jest tutaj komunikacja. W praktyce pielęgniarskiej i lekarskiej nadal niestety niedoceniona. Zrozumienie zasad komunikacji pomiędzy ludźmi może poprawić nie tylko los naszych pacjentów, ale również nas samych. Nosimy ze sobą nie tylko swoją fizyczność, ale również bagaż emocjonalny oparty często na głębokich przeżyciach. Mamy wszyscy swoje ułomności, przyzwyczajenia czy nastroje. Komunikacja służy budowaniu trwałych relacji interpersonalnych. Słowo (mowa), mowa ciała i słuchanie to tzw. triada komunikacyjna. Jej prawidłowe funkcjonowanie dominuje skuteczność komunikacji, czyli efektywną terapię.

Kompleksowe podejście

 Już czas, aby kompleksowo pomagać pacjentom w ich codziennych wyzwaniach z cukrzycą. Należy zaprosić do współpracy jego najbliższych, zastanowić się nad wpływem środowiska społecznego oraz zawodowego. Brak prawnego usankcjonowania edukacji diabetologicznej
w systemie opieki zdrowotnej, dla osób z cukrzycą i ich rodzin, prowadzonej przez edukatora do spraw diabetologii, zwiększa m.in. liczbę osób z powikłaniami. Dlatego edukacja w Centrum Edukacji Diabetologicznej® będzie odbywała się zgodnie ze Standardami Holistycznej Edukacji Diabetologicznej oraz z wykorzystaniem dostępnej wiedzy. Prowadzić ją będzie edukator do spraw diabetologii, we współpracy z całym zespołem terapeutycznym, wyposażony w wiedzę nie tylko medyczną, ale również w kompetencje niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej komunikacji interpersonalnej.

Mgr Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej