Życie z cukrzycą

Samokontrola glikemii

Elementem koniecznym w procesie leczenia cukrzycy jest osobiste i pełne zaangażowanie chorego. Samokontrola jest niezbędnym składnikiem wielokierunkowego leczenia cukrzycy, jest jego integralną częścią.

Utrzymywanie Zrzut ekranu 2016-04-26 o 23.06.59wartości glikemii w zakresie normy pozwala czuć się dobrze na co dzień  i zmniejszyć ryzyko przewlekłych powikłań cukrzycy w przyszłości, takich jak: uszkodzenie narządu wzroku, nerwów, układu krążenia. Dzięki samodzielnej kontroli glikemii chory może zrozumieć, jak leki, dieta i aktywność fizyczna wpływają na stężenie glukozy we krwi. Częstość oznaczeń glikemii wg. Zaleceń PTD 2016 uzależniona jest od rodzaju cukrzycy (typ 1, 2 czy inne typy), a przede wszystkim od sposobu jej leczenia (insulina, tabletki, dieta czy modele mieszane) oraz zmienności glikemii w ciągu dnia.KRYTERIA WYBORU GLUKOMETRU:

 • Rozmiar glukometru i wyświetlacza.
 • Rozmiar i kształt paska testowego.
 • Wielkość próbki do pomiaru
 • Łatwość (konieczność) kalibracji.
 • Rodzaj nakłuwacza.
 • Pamięć glukometru.
 • Oprogramowanie dodatkowe.
  Komunikacja z innymi urządzeniami.
 • Nowoczesne wzornictwo.
 • Koszt zakupu i użytkowania.

Na dokładność pomiaru ma wpływ wiele czynników związanych zarówno z właściwym użytkowaniem, jak i przestrzeganiem zasad podczas pomiaru. Dlatego po zakupie wybranego urządzenia, warto umówić się na krótkie szkolenie z pielęgniarką zajmującą się chorymi z cukrzycą, położną bądź edukatorem w swojej okolicy (Zalecenia PFED – pomiar glikemii na glukometrze). W ramach szkolenia powinny zostać omówione następujące elementy warunkujące wiarygodny wynik:

PRZYGOTOWANIE DO POMIARU:

 • Pobranie próbki krwi.
 • Nałożenie krwi na pasek testowy.
 • Dokumentowanie pomiarów. Rejestrowanie wyników samokontroli możliwe jest w dwóch formach: tradycyjnej – papierowego dzienniczka, lub elektronicznej – wykorzystującej dostępne (dołączone do glukometru) oprogramowanie. Dokumentowanie pomiarów pozwala choremu i zespołowi leczącemu na bieżącą kontrolę skuteczności leczenia i jego modyfikację.
 • Usuwanie odpadów. Sprzęt pomiarowy (glukometr, nakłuwacz oraz etui, w którym się znajdują) powinien być utrzymywany w czystości. Zużytych pasków, lancetów oraz gazików nie przechowujemy razem z glukometrem. W Polsce jest brak przepisów, które regulowałyby sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi przez pacjenta, poza placówkami ochrony zdrowia. Pomimo to chory powinien sam zadbać o to, aby inne osoby nie były narażone na kontakt z materiałem zakaźnym. Zużytych pasków testowych i lancetów do nakłuwacza nie należy wyrzucać bezpośrednio do kosza. Ich utylizacja powinna być dokonywana zgodnie z przepisami lokalnymi. Na zużyty materiał polecane są zamykane pojemniki plastikowe, które będą przeznaczone tylko do tego celu.